+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 1/2019 (Issue 1/2019)

Komentarz: 100-lecie Międzynarodowej Organizacji Pracy

Krzysztof Franciszek SYMELA

Profesjonalizacja w edukacji dorosłych – na styku praktyki i nauki. Przykład niemiecki

Ewa PRZYBYLSKA

Czytaj więcej...

Occupational preparation of paramedics in Poland for the implementation of contemporary objectives of health education

Arkadiusz Rutkowski, Magdalena Florek-Łuszczki, Jarogniew Łuszczki, Dorota Żółkowska, Ewa Dutkiewicz, Monika Szpringer, Jarosław Chmielewski

Czytaj więcej...

Rozumienie kompetencji przez edukatorów osób dorosłych w świetle badań fenomenograficznych

Marta Dobrzyniak 

Czytaj więcej...

Samokształcenie i technologie informacyjne – zmienność form i trudność klasyfikacji

Sergo Kuruliszwili 

Czytaj więcej...

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako klient urzędu pracy. Model naturalnej asystentury

Mariola WOLAN-NOWAKOWSKA

Czytaj więcej...

In search of knowledge and skills in the area of business models as social innovation in enterprise

Ludmiła Walaszczyk, Elmo de Angelis, Mojca Vucovič, Gabriela Vlčkova, Evanthia Batzogianni, Beata Belina

Czytaj więcej...

Job crafting among Polish and foreign academic teachers

Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka

Czytaj więcej...

Student pedagogicznych studiów niestacjonarnych w sytuacji dostrzeganych zagrożeń i niepewności

Jan Saran

Czytaj więcej...

Zrównoważony rozwój w kształceniu pedagogów

Ligia Tuszyńska, Agnieszka Pawlak

Czytaj więcej...

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

Teresa Zubrzycka-Maciąg

Czytaj więcej...

Ochotnicze Hufce Pracy – instytucja państwowa dla młodzieży i pracy z młodzieżą

Edward Nycz

Czytaj więcej...

Praca przymusowa w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1948–1955. Pomiędzy buntem a kapitulacją

Jolanta LENART

Czytaj więcej...

Zastosowanie metodologii „pigułek wiedzy” i technologii Augmented Reality w szkoleniu nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu

Magdalena Rozmus, Dariusz Michalak, Andrzej Turewicz, Radosław Lesisz

Czytaj więcej...

Warunki pracy w środowisku szkolnym w percepcji nauczycieli o zróżnicowanym poziomie predyspozycji twórczych

Irena Pufal-Struzik

Czytaj więcej...

Identyfikacja liderów wśród studentów

Agnieszka SMARZEWSKA, Ewelina MELANIUK, Adam SZEPELUK

Czytaj więcej...

Mediacja jako proces usprawniania komunikacji w sytuacji konfliktu

Natalia Ulaniecka

Czytaj więcej...

Zarządzanie innowacjami organizacyjnymi w edukacji

Magda Chmiel, Krystyna Korneta

Czytaj więcej...

Integracja polityki społecznej i oświatowej na rzecz edukacji cyfrowej młodego pokolenia

Katarzyna Ziębakowska-Cecot

Czytaj więcej...