+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 3/2018 (Issue 3/2018)

Komentarz: Informacje o zawodach dla dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – projekt INFODORADCA+

Krzysztof Franciszek SYMELA

Polityka rynku pracy wobec procesów edukacyjnych i rozwoju zawodowego

Ewa FLASZYŃSKA

Czytaj więcej...

Tworzenie informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy

Krzysztof SYMELA

Czytaj więcej...

Koncepcja badań monitorujących wykorzystanie opisów informacji o zawodach

Marta JANKOWSKA, Małgorzata DROZD-GARBACEWICZ, Wacław GALEWSKI

Czytaj więcej...

Informacje o zawodach jako narzędzie wsparcia instytucji rynku pracy, w tym publicznych służb zatrudnienia

Jolanta KULIŃSKA

Czytaj więcej...

Czy szkolne doradztwo zawodowe potrzebuje informacji o zawodach?

Mirosław GÓRCZYŃSKI

Czytaj więcej...

Kształcenie w szkole wyższej z wykorzystaniem informacji o zawodach

Elżbieta SAŁATA

Czytaj więcej...

Doświadczenia z projektowania opisu informacji dla zawodu doradca finansowy

Krzysztof WALISZEWSKI

Czytaj więcej...

Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych opisów informacji o zawodach

Monika MAZUR-MITROWSKA

Czytaj więcej...

Powiązanie informacji o zawodach z kwalifikacjami w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jako pożądana komplementarność systemowa

Katarzyna TRAWIŃSKA-KONADOR

Czytaj więcej...

Od kompetencji zawodowych do kwalifikacji rynkowych w sektorze budownictwa

Ireneusz WOŹNIAK, Jakub KUS

Czytaj więcej...

Kreowanie nowych kwalifikacji rynkowych w powiązaniu z informacjami o zawodach

Edyta MIGAŁKA, Radosław PANAS

Czytaj więcej...

Przedsiębiorca w świecie kwalifikacji i kompetencji

Krzysztof CHEŁPIŃSKI

Czytaj więcej...

Działania promujące materiały zawierające informacje o zawodach

Dorota KOPROWSKA

Czytaj więcej...