+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Redakcja:
dr Krzysztof Symela, Łukasiewicz – ITEE (redaktor naczelny)
dr Jolanta Religa, Łukasiewicz – ITEE (zast. redaktora naczelnego)
mgr Joanna Tomczyńska, Łukasiewicz – ITEE (sekretarz redakcji)
dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. UTH (redaktor senior)

Redaktorzy naukowi:
prof. Ewa Przybylska, SGGW
prof. Adam Zych, DSW
dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS
dr hab. Fabian Andruszkiewicz, prof. UO
dr hab. Aleksander Marszałek, prof. URz
dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD
dr hab. Michał Kwiatkowski, prof. APS
dr Paweł Śwital, UTH
dr Ewa Flaszyńska, UW
dr Marzena Walasik, Łukasiewicz - ITeE
dr Marian Piekarski, PK CPiP
dr hab. Urszula Jeruszka, prof. IPiSS

Redaktorzy tematyczni:
dr Andrzej Stępnikowski (Łukasiewicz – ITEE), dr Ireneusz Woźniak (Łukasiewicz – ITEE): pedagogika pracy, badania zawodoznawcze i edukacja ekologiczna
mgr Remigiusz Mazur (Łukasiewicz – ITEE), mgr Tomasz Sułkowski (Łukasiewicz – ITEE): andragogika, edukacja ustawiczna dorosłych
dr Małgorzata Szpilska (Łukasiewicz – ITEE), dr Tomasz Kupidura (Łukasiewicz – ITEE): rozwój zasobów ludzkich, kapitał intelektualny i społeczny
dr Monika Mazur-Mitrowska (MSCDN), dr Mirosław Żurek (Łukasiewicz – ITEE): całożyciowe doradztwo edukacyjno-zawodowe i rozwój kariery zawodowej
mgr Małgorzata Kowalska (Łukasiewicz – ITEE), dr Ludmiła Walaszczyk (Łukasiewicz – ITEE): międzynarodowe inicjatywy i projekty edukacyjne dla dorosłych
mgr Wojciech Oparcik (Łukasiewicz – ITEE): technologia kształcenia i edukacja cyfrowa dorosłych

Redaktorzy językowi:
dr Małgorzata Szpilska – j. polski, j. angielski (Łukasiewicz – ITEE)
dr Mirosław Żurek – j. rosyjski (Łukasiewicz  – ITEE)
mgr Małgorzata Kowalska – j. angielski (Łukasiewicz – ITEE)

Redaktor statystyczny:
dr Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka – Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki)