+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Efektywne uczenie się w zawodowej szkole średniej

Katarzyna Pardej

Effective learning in a vocational school

Słowa kluczowe: edukacja formalna, kształcenie zawodowe, proces uczenia się.

Key words: formal education, vocational education, learning process.

Abstract: Learning capability has been considered to be one of the key competences that are developed all life long thanks to formal education. A vocational school student is depicted here as an example of an active participant of the educational process. A survey was used to assess the vocational school students’ attitude towards the learning process in general and decisions they make concerning future labour market.