+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 2/2019 (Issue 2/2019)

Komentarz: Informacje o zawodach – nowy zasób wiedzy

Krzysztof Franciszek SYMELA

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy – od przeszłości do przyszłości

Agnieszka Majcher-Teleon, Ewa Flaszyńska

Czytaj więcej...

Projekt INFODORADCA+ z perspektywy zarządzającego

Jarosław Zysnarski, Monika Dryl

Czytaj więcej...

Informacje o zawodach – nowy zasób wiedzy integrujący rynek pracy z edukacją

Krzysztof Symela

Czytaj więcej...

Badania monitorujące wykorzystanie informacji o zawodach w instytucjach rynku pracy

Aurelia GAWRYŚ, Ryszard PIEŃKOWSKI

Czytaj więcej...

Andragog – akademickie spojrzenie na zawód rynkowy

Tadeusz ALEKSANDER

Czytaj więcej...

Rola ekspertów metodologicznych w projektowaniu informacji o zawodach

Ireneusz Woźniak

Czytaj więcej...

Zawody związane z polityką społeczną w projekcie INFODORADCA+

Urszula JERUSZKA

Czytaj więcej...

Jakie niepełnosprawności umożliwiają podejmowanie zatrudnienia? Analiza przypadków w ujęciu branżowym

Monika Mazur-Mitrowska

Czytaj więcej...

Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe na przykładzie wybranych informacji o zawodach

Andrzej Wojciech Stępnikowski

Czytaj więcej...

Monter stolarki budowlanej – od kwalifikacji rynkowej do zawodu szkolnego

Tomasz Sułkowski

Czytaj więcej...

Informacje o zawodach w działalności wojewódzkiego urzędu pracy

Anna Kicior

Czytaj więcej...

Informacje o zawodach w działalności Ochotniczych Hufców Pracy

Katarzyna Misiowiec

Czytaj więcej...

Wybrane możliwości wykorzystania informacji o zawodach w pracy agencji zatrudnienia

Marta Gosławska-Mironowicz

Czytaj więcej...

Koncepcja uczenia się przez całe życie – jak informacje o zawodach mogą wspierać instytucje szkoleniowe w propagowaniu tej idei

Małgorzata Zaremba

Czytaj więcej...

Informacje o zawodach w działalności organizacji pracodawców

Jacek Kulik

Czytaj więcej...

Możliwości wdrożenia informacji o zawodach przez pracodawców

Iwona Barszcz, Wojciech Jabłoński

Czytaj więcej...

Seminaria regionalne promujące projekt INFODORADCA+ i jego rezultaty

Dorota Koprowska

Czytaj więcej...

Konkursy artystyczne jako narzędzie promocji projektu INFODORADCA+

Agnieszka SZCZYGIELSKA

Czytaj więcej...

Media społecznościowe, krótkie filmy o zawodach oraz webinaria

Weronika Kamińska

Czytaj więcej...

Kurs e-learning dla projektantów informacji o zawodach

Ewelina SIKORA

Czytaj więcej...