+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 2/2020 (Issue 2/2020)

Komentarz: Znaczenie kultury uczenia się przez całe życie

Krzysztof Franciszek SYMELA

Zertifikate im deutschen Weiterbildungssystem. Erfahrungen und Perspektiven

DOI: 10.34866/j036-nm36

Ekkehard Nuissl ORCID: 0000-0001-5847-8232

Ewa Przybylska ORCID: 0000-0001-8338-5484

Czytaj więcej...

Nowe sposoby wytwarzania wiedzy – wybrane implikacje dla badań naukowych

DOI: 10.34866/edck-2430

Marcin Muszyński ORCID: 0000-0001-7393-8866

Czytaj więcej...

National and European skills competitions – Hungarian experience

DOI: 10.34866/mnyv-2d56

Małgorzata Kowalska ORCID: 0000-0001-9826-1660

Zoltán Pete ORCID: 0000-0003-4600-8967

István Vidovszky ORCID: 0000-0001-7179-0642

Czytaj więcej...

Aktywność edukacyjna w wybranych placówkach działających na rzecz osób starszych

DOI: 10.34866/spkb-0g18

Norbert G. Pikuła ORCID 0000-0001-7862-6300

Czytaj więcej...

Aktywność społeczna i kulturalna nauczycieli będących na emeryturze lub rencie

DOI: 10.34866/sk8x-bm53

Krzysztof Zajdel ORCID: 0000-0001-6479-1970

Czytaj więcej...

Starość w percepcji społecznej

DOI: 10.34866/yq1b-7083

Aldona Małyska ORCID: 0000-0002-2859-2146

Czytaj więcej...

Aktywność edukacyjna kobiet w wieku 90+

DOI: 10.34866/jq7c-vz03

Katarzyna Białożyt ORCID: 0000-0001-7047-5763

Czytaj więcej...

Kompetencje aksjologiczne doradcy zawodowego w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

DOI: 10.34866/vfjw-wh89

Olga Jabłonko ORCID: 0000-0002-0540-4907

Czytaj więcej...

Założone a pożądane kompetencje menedżerów. Wstępne wyniki badań w branży hotelarskiej

DOI: 10.34866/czef-da55

Krzysztof Brzostek ORCID 0000-0003-3621-5081

Anna Walulik ORCID 0000-0002-5607-6974

Czytaj więcej...

Sektorowa rama kwalifikacji jako narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach budowlanych

DOI: 10.34866/1rmk-bj56

Krzysztof Symela ORCID: 0000-0001-9586-6349

Ireneusz Woźniak ORCID: 0000-0002-8844-7768

Czytaj więcej...

Internet Rzeczy – zjawisko rewolucjonizujące życie. Znajomość tej technologii i jej zagrożeń wśród osób 30+

DOI: 10.34866/8k1h-je87

Olga Pawłowska ORCID: 0000-0003-4861-5373

Czytaj więcej...

Doświadczenie awansu zawodowego w narracjach kobiet, które odniosły sukces zawodowy. Analiza w perspektywie koncepcji uczestnictwa społecznego

DOI: 10.34866/p7gf-9j45

Ewa Arleta Kos ORCID: 0000-0003-3009-7360

Czytaj więcej...

Aktywność zawodowa a jakość życia osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności

DOI: 10.34866/na42-2811

Katarzyna Nowak ORCID: 0000-0003-2031-3074

Czytaj więcej...

Uczeń z chorobą przewlekłą – wyzwanie dla nauczyciela współczesnej szkoły

DOI: 10.34866/pj8t-by24

Anna Bochenek ORCID: 0000-0002-7481-1936

Anna Grabowiec ORCID: 0000-0002-2096-649X

Czytaj więcej...