+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 1/2018 (Issue 1/2018)

Komentarz: Setny tom Ustawicznej Edukacji Dorosłych

Henryk BEDNARCZYK

Procesy demograficzne – wyznacznikiem edukacji w przyszłości

Rafał PIWOWARSKI

Czytaj więcej...

Transformacyjne uczenie się dorosłych w świetle teorii Jack’a Mezirowa

Anna PERKOWSKA-KLEJMAN

Czytaj więcej...

Relacje między postrzeganiem zmysłowym a modelami wyobrażeniowymi w procesie kształcenia zawodowego

Katarzyna PARDEJ

Czytaj więcej...

O negatywnych aspektach uczenia się w okresie późnej dorosłości

Agnieszka KOZERSKA

Czytaj więcej...

Education of patients with diabetes – an element creating their health core competences

Magdalena FLOREK-ŁUSZCZKI, Jarosław CHMIELEWSKI, Stanisław LACHOWSKI, Monika SZPRINGER, Dorota ŻÓŁKOWSKA, Jarogniew J. ŁUSZCZKI

Czytaj więcej...

Edukacyjne aspekty zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Jolanta BOREK, Mikołaj OLSZEWSKI

Czytaj więcej...

Sposoby poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne

Monika MAZUR-MITROWSKA

Czytaj więcej...

Specjalne potrzeby edukacyjne w kształceniu akademickim

Anna ZAMKOWSKA, Alvyra GALKIENĖ

Czytaj więcej...

Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej w Polsce i na Litwie

Anna ZAMKOWSKA, Alvyra GALKIENĖ

Czytaj więcej...

Nauczyciel ucznia z niepełnosprawnością – rozwój kompetencji zawodowych

Jolanta LIPIŃSKA-LOKŚ

Czytaj więcej...

Preferences of the youth and their determining factors. A research report

Barbara BOROWSKA

Czytaj więcej...

Kryteria i ocena wyboru praktyk zawodowych i staży

Wiesław TOMCZYK, Sławomir KURPASKA

Czytaj więcej...

Analiza ilościowa i jakościowa wyniku egzaminu praktycznego typu OSCE dla kandydatów na wolontariuszy pracujących z chorymi w hospicjum

Marta SZELIGA, Agnieszka SKRZYPEK, Ilona KUŹMICZ, Jadwiga MIRECKA, Michał NOWAKOWSKI

Czytaj więcej...

Zmiany kształcenia i pracy farmaceutów w świetle praw pacjenta

Katarzyna KOWALIK

Czytaj więcej...

Czasopisma naukowe w rozwoju naukowym i doskonalenia praktyki edukacyjnej

Henryk BEDNARCZYK

Czytaj więcej...

Profesor Zygmunt Wiatrowski – wyjątkowa osobowość naukowca, mistrza i przyjaciela

Franciszek SZLOSEK, Ryszard GERLACH

 

Analiza czasopisma „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” (1993–2017)

Olimpia GOGOLIN, Eugeniusz SZYMIK

Czytaj więcej...

Laudacja związana z 70-leciem profesora Stefana M. Kwiatkowskiego

Zygmunt WIATROWSKI

 

Transformacja edukacji zawodowej – Krzysztofa F. Symeli

Henryk BEDNARCZYK, Dorota KOPROWSKA

Czytaj więcej...