+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2016 (Issue 4/2016)

Komentarz: Biograficzność jako właściwość uczenia się w ciągu całego życia

Henryk BEDNARCZYK

Some aspects of activities in the e-Learning environment for academic teachers – a report from research

Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

Czytaj więcej...

Nastawienia pracowników wobec elastycznych form pracy

Magdalena WYSOCKA

Czytaj więcej...

Przygotowanie inżynierów do wdrażania innowacyjnych technologii optomechatronicznych

Tomasz GIESKO

Czytaj więcej...

Specyfika kształcenia oficerów mechaników okrętowych na światowe rynki pracy

Zbigniew MATUSZAK

Czytaj więcej...

Technologie informacyjno-komunikacyjne w organizacji, realizacji i rezultatach europejskich projektów edukacyjnych

Wojciech OPARCIK

Czytaj więcej...

Model szkolenia i certyfikacji trenerów fotowoltaiki z wykorzystaniem systemu ECVET

Mirosław ŻUREK

Czytaj więcej...

Otwartość na nowe doświadczenia w karierze międzynarodowej młodych pedagogów

Joanna WIERZEJSKA

Czytaj więcej...

Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Barbara BARANIAK

Czytaj więcej...

Potrzeby edukacyjne nauczycieli kształcenia specjalnego (z badań w czterech krajach europejskich)

Tomasz SUŁKOWSKI, Jolanta RELIGA

Czytaj więcej...

Environmental education in the aspect of sustainable development

Bożena WÓJTOWICZ , Ilona ŻEBER-DZIKOWSKA, Jarosław CHMIELEWSKI

Czytaj więcej...

Model szkolenia w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

Tomasz KUPIDURA, Małgorzata SZPILSKA

Czytaj więcej...

Warsztaty techniczno-przyrodnicze na studiach podyplomowych

Karolina CZERWIEC, Renata STAŚKO

Czytaj więcej...

Wycieczka szkolna jako element edukacji ustawicznej nauczycieli (Refleksje z tatrzańskich wypraw naukowych)

Paweł RELIGA, Wiktor KLUZIŃSKI, Sylwia ADACH

Czytaj więcej...

Edukacja zorientowana na potrzeby człowieka funkcjonującego na współczesnym rynku pracy

Czesław PLEWKA

Czytaj więcej...

Z autobiografii naukowej dr. hab. Czesława Plewki, prof. nadzw.

Czesław PLEWKA

 

 

 

Badania aspiracji, rozwoju zawodowego i kształcenia zawodowego

Henryk BEDNARCZYK, Dagmara KOWALIK

Czytaj więcej...