+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2017 (Issue 4/2017)

Komentarz: Biograficzność jako właściwość uczenia się w ciągu całego życia

Henryk BEDNARCZYK

Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec młodzieży wykluczonej z systemu edukacji i rynku pracy

Elżbieta SUBOCZ

Czytaj więcej...

Doświadczenie wolontariuszy w projekcie Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Katarzyna KAJDANEK

Czytaj więcej...

Rekonstrukcja wybranych czynników kształtujących przebieg drogi edukacyjnej kobiet, które odniosły sukces zawodowy w świetle teorii F. Schütze

Ewa KOS

Czytaj więcej...

Education and the work situation: analysis based on surveys of entrepreneurs and employees

Jagoda JEZIOR, Jarosław CHMIELEWSKI

Czytaj więcej...

Model rozpoznawania kwalifikacji zawodowych na rynku pracy w Niemczech, Polsce, Portugalii

Iwona KACAK, Hanna CAŁUŃ-SWAT

Czytaj więcej...

Porównanie efektywności szkolenia w środowisku wirtualnym dla osób w różnych grupach wiekowych

Andrzej GRABOWSKI

Czytaj więcej...

E-learning incydentalny a samokształcenie, uczenie się incydentalne i konektywne – charakterystyka zjawiska

Sergo KURULISZWILI

Czytaj więcej...

Dydaktyka cyfrowa w szkole zrównoważonego rozwoju

Aleksander PIECUCH, Elżbieta SAŁATA, Jana DEPEŠOVÁ

Czytaj więcej...

Mobilność edukacyjna i przedsiębiorczość osób starszych

Ewa SOBOLEWSKA-PONIEDZIAŁEK, Anna NIEWIADOMSKA

Czytaj więcej...

Praktyki zawodowe szansą na dobrą pracę i przyszłą karierę zawodową

Wiesław TOMCZYK, Sławomir KURPASKA

Czytaj więcej...

Poczucie kontroli pilotów wojskowych w sytuacji pracy

Joanna WIERZEJSKA

Czytaj więcej...

Szkolenie i doskonalenie jako jeden z kluczowych czynników rozwoju organizacji

Beata BELINA

Czytaj więcej...

Superwizja jako narzędzie doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych

Justyna BOJANOWICZ, Monika GUZAK

Czytaj więcej...

Edukacyjne funkcje współczesnych przedsiębiorstw

Stefan M. KWIATKOWSKI

Czytaj więcej...

Tworzenie standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz zbiorów informacji o zawodach – wkład Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego

Krzysztof SYMELA

Czytaj więcej...