+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Redakcja Edukacji Ustawicznej Dorosłych Journal of Continuing Education  zaprasza autorów z kraju i zagranicy do publikowania w naszym czasopiśmie. Czasopismo jest kwartalnikiem naukowym, ukazującym się w wersji drukowanej i elektronicznej www.edukacjaustawicznadoroslych.eu

Misją czasopisma  jest wspomaganie rozwoju nauki poprzez publikację wartościowych prac istotnych dla współpracy międzynarodowej, wymiany dobrych praktyk, głównie poprzez prezentację najnowszych wyników badań szczególnie w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Informujemy, że opublikowanie tekstu w Edukacji Ustawicznej Dorosłych Journal of Continuing Education  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie go w wersji elektronicznej w bazach: ERIH PLUS, DOAJ, CEJSH, CEEOL, JBC, OAJL.

Publikujemy tylko recenzowane oryginalne artykuły, podejmujące problemy badawcze ustawicznej edukacji zawodowej w zakresie andragogiki, pedagogiki pracy, pedagogiki porównawczej z odniesieniem do stanu wiedzy w świecie.

Autorzy składają w Redakcji oświadczenia: 1) że praca nie była i nie będzie w takiej postaci publikowana w innym wydawnictwie; 2) o wkładzie poszczególnych autorów w przygotowanie publikacji. Ponadto składają informacje o autorze (imię, nazwisko, miejsce pracy, stopień naukowy, identyfikator ORCID, adres do korespondencji, telefon, e-mail). Każdy z nadesłanych artykułów poddawany jest procedurze antyplagiatowej. Po wstępnej ocenie dokonanej przez Redakcję i po akceptacji zgodności tematu z profilem czasopisma artykuł zostaje skierowany do recenzji.  

Czasopismo prowadzone jest zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że utwory opisane tą licencją mogą być swobodnie kopiowane, zmieniane, rozprowadzane, przedstawianie czy wykonywane, przy czym jedynym warunkiem jest poinformowanie o twórcy (licencjodawcy) utworu, źródle oraz samej licencji.

Redakcja postępuje zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów bez porozumienia z Autorem.

Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia, nie są też obciążani żadnymi kosztami publikacji.

Autorzy przenoszą wyłączne prawa na wydawcę (w tym prawa komercyjne) i / lub prawa autorskie.

Wszystkich Autorów prosimy o dostosowanie tekstu do poniższych wymogów. Artykuły, które nie będą spełniały wymienionych kryteriów, nie zostaną przyjęte do druku.

Zasady przygotowania tekstu do druku:

  1. Prosimy o zastosowanie czcionki Times New Roman 11 pkt oraz pojedynczej interlinii między wierszami. Prosimy nie formatować tekstu pod kątem redakcyjnym (nie stosować np. twardej spacji, nie łamać tekstu itp.).
  2. Redakcja przyjmuje artykuły o objętości od 8 do 10 stron maszynopisu wraz z bibliografią.
  3. Do artykułów naukowych prosimy dołączyć streszczenie (max. 15 wierszy) w języku polskim i angielskim.
  4. W tekście prosimy o podanie ok. 5 słów kluczowych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
  5. Wszystkie tabele, rysunki i wykresy powinny być ponumerowane i opatrzone odpowiednią informacją dotyczącą źródła.Nad tabelą, rysunkiem, wykresem prosimy o podanie tytułu
  6. Teksty prosimy przekazać na adres redakcji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.