+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 3/2015 (Issue 3/2015)

Komentarz: Aspiracje – kompetencje – kariera

Henryk BEDNARCZYK

Strategie uczenia się języka angielskiego w liceach ogólnokształcących

Magdalena KOLBER

Czytaj więcej...

Znaczenie relacji społecznych w pokonywaniu samotności osób starszych

Norbert G. PIKUŁA

Czytaj więcej...

Syndrom wypalenia zawodowego w pracy nauczycieli – przyczyny, symptomy i przeciwdziałanie

Ewelina KUROWICKA

Czytaj więcej...

Aspiracje i wartości młodzieży w świetle badań własnych

Monika MAZUR

Czytaj więcej...

Plany życiowe młodzieży lubelskich wsi

Magdalena FLOREK-ŁUSZCZKI, Stanisław LACHOWSKI, Jarosław CHMIELEWSKI, Monika SZPRINGER, Mariola WOJCIECHOWSKA

Czytaj więcej...

Jakie szkolenia ułatwiają bezrobotnym podjęcie pracy?

Jacek LIWIŃSKI

Czytaj więcej...

Designing and planning training for employees of production companies based on FMEA results’ analysis

Jan REWILAK

Czytaj więcej...

Motywacja osiągnięć w karierze międzynarodowej przyszłych pedagogów a ich nadzieja na sukces

Joanna WIERZEJSKA

Czytaj więcej...

Samodzielność w rozwoju zawodowym nauczycieli języków obcych

Agnieszka SZPLIT

Czytaj więcej...

Competence standards and frameworks: some lessons from the United Kingdom

Stan LESTER

Czytaj więcej...

Standard kwalifikacji zawodowych jako praktyczne narzędzie wspomagające pracę lekarza medycyny pracy

Jarosław CHMIELEWSKI, Małgorzata DZIECHCIARZ, Sylwia IWAŃCZUK, Monika SZPRINGER, Mariola WOJCIECHOWSKA, Izabela JAGUSZTYN

Czytaj więcej...

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji przez pracę i praktykę zawodową

Urszula JERUSZKA

Czytaj więcej...

Kompetencje kluczowe w zawodach branży elektrycznej

Jarosław SITEK, Wojciech OPARCIK

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – efektywność

Katarzyna PARDEJ

Czytaj więcej...

Analiza porównawcza standardów kompetencji lub istniejących rozwiązań w zawodach opiekunka dziecięca i opiekun medyczny w Polsce, Finlandii i Hiszpanii

Krzysztof SYMELA, Katarzyna SKOCZYLAS

Czytaj więcej...