+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

In search of knowledge and skills in the area of business models as social innovation in enterprise

Ludmiła Walaszczyk, Elmo de Angelis, Mojca Vucovič, Gabriela Vlčkova, Evanthia Batzogianni, Beata Belina

W poszukiwaniu umiejętności i wiedzy – modele biznesowe jako innowacja społeczna w przedsiębiorstwie

Słowa kluczowe: model biznesowy, edukacja przedsiębiorcza, zarządzanie organizacją, innowacja społeczna.

Key words: business model, entrepreneurial education, organisation management, social innovation.

Streszczenie: Szacuje się, że odsetek osób, które są zainteresowane samozatrudnieniem, jest wciąż w europie niższy niż w Stanach Zjednoczonych i Chinach (European Commission, 2013) i tylko 50% europejskich firm o charakterze start-up jest w stanie się utrzymać przez pierwsze pięć lat. Powszechnym powodem tego stanu, oprócz niewystarczających funduszy, jest brak dobrze opracowanego modelu biznesowego bądź stosowanie tego samego modelu zbyt długo, co powoduje brak możliwości dostosowania się do zmian wynikających z globalizacji rynku. Niestety niewielu przedsiębiorców potrafi opracować model biznesowy i nie przywiązuje zbyt dużej wagi do tego etapu tworzenia firmy. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań w wybranych krajach europejskich na temat niezbędnych umiejętności i wiedzy, które są kluczowe przy opracowaniu innowacyjnego modelu biznesowego w firmie.