+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (art. 13 RODO)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Pracodawca/były Pracodawca* informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. K. Pułaskiego 6/10, KRS Nr  0000860815, REGON 387139360, NIP: 796-003-58-05;
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych Łukasiewicz-ITeE: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego,
  w szczególności recenzowania,  publikowania i upowszechniania artykułów naukowych.
 4.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b  RODO;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
  w Łukasiewicz – ITeE przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
 8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i  niezbędne do realizacji procesu wydawniczego. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wszczęcia procesu wydawniczego;
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza sytuacjami związanymi ścisle z realizacją procesu wydawniczego (np. umieszczanie w bazach danych oraz platformach wydawniczych);
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.