+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 2/2018 (Issue 2/2018)

Komentarz: Zmiany w nauce i szkole wyższej

Krzysztof Franciszek SYMELA

Realizowanie edukacji obywatelskiej w instytucjach formalnej edukacji dorosłych

Anna KŁAWSIUĆ-ZDUŃCZYK

Czytaj więcej...

Education of Romani education assistants as a condition of social inclusion of Romani society in Poland

Bogumił SOBCZYK, Jolanta SZEMPRUCH, Jarosław CHMIELEWSKI

Czytaj więcej...

Real-time and formative evaluation elements in university education in Hungary

Viktória H. BAKONY, Zoltan ILLES

Czytaj więcej...

E-training for women in patenting procedures – a European view

Małgorzata SZPILSKA, Tomasz KUPIDURA, H. Altug ERBIL

Czytaj więcej...

Mass media as a source of pupils’ aggression

Elżbieta SAŁATA, Aleksander PIECUCH

Czytaj więcej...

Research on iGEN generation among students from Radom

Grzegorz KIEDROWICZ

Czytaj więcej...

Szkoła wobec kreacji współczesności

Elżbieta GAWEŁ-LUTY, Grzegorz PIEKARSKI

Czytaj więcej...

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa jako organizator procesu dydaktyczno-wychowawczego

Agnieszka ARAUCZ-BORUC, Jerzy KUNIKOWSKI

Czytaj więcej...

Zagrożenia bezpieczeństwa w publicznej przestrzeni

Stanislav KRIŽOVSKÝ, Andrzej URBANEK, Dorota ZBROSZCZYK

Czytaj więcej...

Działania na rzecz bezpieczeństwa edukacyjnego studentów I roku

Agnieszka SMARZEWSKA, Ewelina MELANIUK, Adam SZEPELUK

Czytaj więcej...

Edukacja dorosłych w laboratorium hydrotroniki napędów robotów mobilnych

Adam BARTNICKI, Agnieszka KLIMEK

Czytaj więcej...

Algorytmy vs prawo – uważaj, jak się uczysz!

Eunika BARON-POLAŃCZYK

Czytaj więcej...

Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w aspekcie mobilności i sukcesu na rynku pracy

Dagmara KOWALIK

Czytaj więcej...

State of the art report on CLIL implementation in Polish vocational schools

Beata NAWROT-LIS, Katarzyna SKOCZYLAS

Czytaj więcej...

Trenażery wspomagające kształcenie i doskonalenie zawodowe strażaków oraz aspirantów straży pożarnej

Andrzej GRABOWSKI

Czytaj więcej...

Narzędzie ICT do rozpoznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach elektryk i mechanik w Polsce, Niemczech i Portugalii

Iwona KACAK

Czytaj więcej...

Wspierając badania, dojrzewanie i rozwój naukowy

Henryk BEDNARCZYK, Elżbieta SAŁATA

Czytaj więcej...

Duchowość, profesjonalizm, innowacyjność uczonego – pedagoga

Нелля НИЧКАЛО, Лариса ЛУК’ЯНОВА

Czytaj więcej...