+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 3/2016 (Issue 3/2016)

Komentarz: Biograficzność jako właściwość uczenia się w ciągu całego życia

Henryk BEDNARCZYK

Iluzoryczna podmiotowość człowieka dorosłego w konsumpcjonistycznej rzeczywistości

Ewa KUBIAK-SZYMBORSKA

Czytaj więcej...

Praca zawodowa versus życie rodzinne zagrożeniem dla jednostki i życia społecznego

Renata TOMASZEWSKA-LIPIEC

Czytaj więcej...

Koncepcja zastosowania wyników diagnozy ergonomicznej w szkoleniach

Magdalena ROZMUS, Dariusz MICHALAK

Czytaj więcej...

Education of medical rescue teams` employees in Poland

Arkadiusz RUTKOWSKI, Jarosław CHMIELEWSKI, Monika SZPRINGER

Czytaj więcej...

Education of nurses in the prevention and treatment of asthma

Agnieszka GNIADEK, Beata JURKIEWICZ, Małgorzata KOŁPA, Wioletta BIESZCZAD

Czytaj więcej...

Nowe podejście w metodologii standaryzacji kompetencji zawodowych

Jolanta RELIGA, Stan LESTER

Czytaj więcej...

Open Badges – an innovative tool for validation of competences in organizations

Ireneusz WOŹNIAK, Michał NOWAKOWSKI

Czytaj więcej...

Badania oczekiwanych przez pracodawców kompetencji zawodowych mechanika pojazdów samochodowych w Polsce, Niemczech i Portugalii

Iwona KACAK

Czytaj więcej...

Ocena kometencji klinicznych przyszłych lekarzy i pielęgniarek – tradycyjny egzamin kliniczny i OSCE

Marta SZELIGA, Ilona KUŹMICZ, Agnieszka SKRZYPEK, Michał NOWAKOWSKI

Czytaj więcej...

Formy doskonalenia i dokształcania w kontekście realizacji planów zawodowych studentów studiów niestacjonarnych

Izabella KUST

Czytaj więcej...

Wsparcie studentów studiów niestacjonarnych przez ich rodziny i pracodawców w trakcie procesu studiowania – w świetle wyników badań

Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK

Czytaj więcej...

O stałości versus zmienności kotwic kariery młodych dorosłych

Ewa KRAUSE

Czytaj więcej...

Relacje opinii studentów o studiach, zaangażowaniu, wypaleniu a średnia ocen

Konrad KULIKOWSKI

Czytaj więcej...

Uczyć się, aby przeżyć: strategie radzenia sobie z ubóstwem

Ewa PRZYBYLSKA

Czytaj więcej...

Od badań analfabetyzmu funkcjonalnego do innowacji i internacjonalizacji edukacji dorosłych

Henryk BEDNARCZYK, Maria PAWŁOWA

Czytaj więcej...

Z życiorysu Profesor Ewy Przybylskiej

Henryk BEDNARCZYK