+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Education of medical rescue teams` employees in Poland

Arkadiusz RUTKOWSKI, Jarosław CHMIELEWSKI, Monika SZPRINGER

Kształcenie pracowników zespołów ratownictwa medycznego w Polsce

Słowa kluczowe: kształcenie, zespół ratownictwa medycznego, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny.

Key words: education, medical rescue teams, doctor, nurse, paramedic.

Streszczenie: Funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce ma na celu zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia bądź życia oraz minimalizowanie negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z zaistniałych sytuacji. Wysoka jakość świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego przez zespoły ratownictwa medycznego wymaga odpowiedniego wykształcenia kadry medycznej. W niniejszym artykule przedstawiony został przebieg procesu kształcenia poszczególnych grup zawodowych wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego w Polsce: lekarzy systemu, pielęgniarek systemu oraz ratowników medycznych. Nabycie uprawnień do pracy w zespołach ratownictwa medycznego wymaga spełnienia wymogów określonych w wielu aktach normatywnych. Edukacja lekarzy systemu, pielęgniarek systemu i ratowników medycznych różni się pod względem czasu trwania i rodzaju nabywanych umiejętności zawodowych. Pomimo odmiennych programów nauczania kształcenie ukierunkowane jest na ratowanie zdrowia i życia pacjentów.