+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 3/2016 (Issue 3/2016)

Komentarz: Biograficzność jako właściwość uczenia się w ciągu całego życia

Henryk BEDNARCZYK

Iluzoryczna podmiotowość człowieka dorosłego w konsumpcjonistycznej rzeczywistości

Ewa KUBIAK-SZYMBORSKA

Read more ...

Praca zawodowa versus życie rodzinne zagrożeniem dla jednostki i życia społecznego

Renata TOMASZEWSKA-LIPIEC

Read more ...

Koncepcja zastosowania wyników diagnozy ergonomicznej w szkoleniach

Magdalena ROZMUS, Dariusz MICHALAK

Read more ...

Education of medical rescue teams` employees in Poland

Arkadiusz RUTKOWSKI, Jarosław CHMIELEWSKI, Monika SZPRINGER

Read more ...

Education of nurses in the prevention and treatment of asthma

Agnieszka GNIADEK, Beata JURKIEWICZ, Małgorzata KOŁPA, Wioletta BIESZCZAD

Read more ...

Evaluation beim Kompetenzerwerb

Ekkehard NUISSL, Ewa PRZYBYLSKA

Read more ...

Nowe podejście w metodologii standaryzacji kompetencji zawodowych

Jolanta RELIGA, Stan LESTER

Read more ...

Open Badges – an innovative tool for validation of competences in organizations

Ireneusz WOŹNIAK, Michał NOWAKOWSKI

Read more ...

Badania oczekiwanych przez pracodawców kompetencji zawodowych mechanika pojazdów samochodowych w Polsce, Niemczech i Portugalii

Iwona KACAK

Read more ...

Ocena kometencji klinicznych przyszłych lekarzy i pielęgniarek – tradycyjny egzamin kliniczny i OSCE

Marta SZELIGA, Ilona KUŹMICZ, Agnieszka SKRZYPEK, Michał NOWAKOWSKI

Read more ...

Rozwój osobisty studentów pedagogiki

Joanna Łukasik

Read more ...

Formy doskonalenia i dokształcania w kontekście realizacji planów zawodowych studentów studiów niestacjonarnych

Izabella KUST

Read more ...

Wsparcie studentów studiów niestacjonarnych przez ich rodziny i pracodawców w trakcie procesu studiowania – w świetle wyników badań

Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK

Read more ...

O stałości versus zmienności kotwic kariery młodych dorosłych

Ewa KRAUSE

Read more ...

Relacje opinii studentów o studiach, zaangażowaniu, wypaleniu a średnia ocen

Konrad KULIKOWSKI

Read more ...

Uczyć się, aby przeżyć: strategie radzenia sobie z ubóstwem

Ewa PRZYBYLSKA

Read more ...

Od badań analfabetyzmu funkcjonalnego do innowacji i internacjonalizacji edukacji dorosłych

Henryk BEDNARCZYK, Maria PAWŁOWA

Read more ...

Z życiorysu Profesor Ewy Przybylskiej

Henryk BEDNARCZYK