+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 2/2019 (Issue 2/2019)

Komentarz: Informacje o zawodach – nowy zasób wiedzy

Krzysztof Franciszek SYMELA

Zawodoznawczy wymiar projektu INFODORADCA+

Stefan M. Kwiatkowski

Read more ...

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy – od przeszłości do przyszłości

Agnieszka Majcher-Teleon, Ewa Flaszyńska

Read more ...

Projekt INFODORADCA+ z perspektywy zarządzającego

Jarosław Zysnarski, Monika Dryl

Read more ...

Informacje o zawodach – nowy zasób wiedzy integrujący rynek pracy z edukacją

Krzysztof Symela

Read more ...

Badania monitorujące wykorzystanie informacji o zawodach w instytucjach rynku pracy

Aurelia GAWRYŚ, Ryszard PIEŃKOWSKI

Read more ...

Andragog – akademickie spojrzenie na zawód rynkowy

Tadeusz ALEKSANDER

Read more ...

Doradca zawodowy w edukacji i na rynku pracy

Marian Piekarski

Read more ...

Rola ekspertów metodologicznych w projektowaniu informacji o zawodach

Ireneusz Woźniak

Read more ...

Zawody związane z polityką społeczną w projekcie INFODORADCA+

Urszula JERUSZKA

Read more ...

Jakie niepełnosprawności umożliwiają podejmowanie zatrudnienia? Analiza przypadków w ujęciu branżowym

Monika Mazur-Mitrowska

Read more ...

Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe na przykładzie wybranych informacji o zawodach

Andrzej Wojciech Stępnikowski

Read more ...

Monter stolarki budowlanej – od kwalifikacji rynkowej do zawodu szkolnego

Tomasz Sułkowski

Read more ...

Informacje o zawodach w działalności wojewódzkiego urzędu pracy

Anna Kicior

Read more ...

Informacje o zawodach w działalności Ochotniczych Hufców Pracy

Katarzyna Misiowiec

Read more ...

Wybrane możliwości wykorzystania informacji o zawodach w pracy agencji zatrudnienia

Marta Gosławska-Mironowicz

Read more ...

Koncepcja uczenia się przez całe życie – jak informacje o zawodach mogą wspierać instytucje szkoleniowe w propagowaniu tej idei

Małgorzata Zaremba

Read more ...

Informacje o zawodach w działalności organizacji pracodawców

Jacek Kulik

Read more ...

Możliwości wdrożenia informacji o zawodach przez pracodawców

Iwona Barszcz, Wojciech Jabłoński

Read more ...

Seminaria regionalne promujące projekt INFODORADCA+ i jego rezultaty

Dorota Koprowska

Read more ...

Konkursy artystyczne jako narzędzie promocji projektu INFODORADCA+

Agnieszka SZCZYGIELSKA

Read more ...

Media społecznościowe, krótkie filmy o zawodach oraz webinaria

Weronika Kamińska

Read more ...

Kurs e-learning dla projektantów informacji o zawodach

Ewelina SIKORA

Read more ...