+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Wyznaczniki drogi zawodowej

Stefan M. KWIATKOWSKI

Determinants of professional career

Słowa kluczowe: rozwój zawodowy, przedsiębiorstwo, technologie, świadomość edukacyjna, kondycja ekonomiczna, kompetencje zawodowe.

Key words: professional development, enterprise, technologies, educational awareness, economic condition, professional competence.

Abstract: A mathematical attempt to describe the state and path of professional career development of employees with regard to the size of an enterprise, applied technologies, economic condition and educational awareness of an employer is presented in the paper. There were identified 32 statuses of the enterprise and 27 states of qualifications.