+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 3/2015 (Issue 3/2015)

Komentarz: Aspiracje – kompetencje – kariera

Henryk BEDNARCZYK

Edukacja dorosłych w szkołach dla dorosłych

Ewa RAINKO

Read more ...

Dualny model aktywizacji zawodowej bezrobotnych

Ewa FLASZYŃSKA

Read more ...

Strategie uczenia się języka angielskiego w liceach ogólnokształcących

Magdalena KOLBER

Read more ...

Znaczenie relacji społecznych w pokonywaniu samotności osób starszych

Norbert G. PIKUŁA

Read more ...

Syndrom wypalenia zawodowego w pracy nauczycieli – przyczyny, symptomy i przeciwdziałanie

Ewelina KUROWICKA

Read more ...

Aspiracje i wartości młodzieży w świetle badań własnych

Monika MAZUR

Read more ...

Plany życiowe młodzieży lubelskich wsi

Magdalena FLOREK-ŁUSZCZKI, Stanisław LACHOWSKI, Jarosław CHMIELEWSKI, Monika SZPRINGER, Mariola WOJCIECHOWSKA

Read more ...

Jakie szkolenia ułatwiają bezrobotnym podjęcie pracy?

Jacek LIWIŃSKI

Read more ...

Designing and planning training for employees of production companies based on FMEA results’ analysis

Jan REWILAK

Read more ...

Motywacja osiągnięć w karierze międzynarodowej przyszłych pedagogów a ich nadzieja na sukces

Joanna WIERZEJSKA

Read more ...

Warto studiować, by mieć dobrą pracę

Wiesław TOMCZYK

Read more ...

Samodzielność w rozwoju zawodowym nauczycieli języków obcych

Agnieszka SZPLIT

Read more ...

Competence standards and frameworks: some lessons from the United Kingdom

Stan LESTER

Read more ...

Standard kwalifikacji zawodowych jako praktyczne narzędzie wspomagające pracę lekarza medycyny pracy

Jarosław CHMIELEWSKI, Małgorzata DZIECHCIARZ, Sylwia IWAŃCZUK, Monika SZPRINGER, Mariola WOJCIECHOWSKA, Izabela JAGUSZTYN

Read more ...

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji przez pracę i praktykę zawodową

Urszula JERUSZKA

Read more ...

Kompetencje kluczowe w zawodach branży elektrycznej

Jarosław SITEK, Wojciech OPARCIK

Read more ...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – efektywność

Katarzyna PARDEJ

Read more ...

Analiza porównawcza standardów kompetencji lub istniejących rozwiązań w zawodach opiekunka dziecięca i opiekun medyczny w Polsce, Finlandii i Hiszpanii

Krzysztof SYMELA, Katarzyna SKOCZYLAS

Read more ...