+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Samodzielność w rozwoju zawodowym nauczycieli języków obcych

Agnieszka SZPLIT

Authonomy in professional development of foreign language teachers

Słowa kluczowe: rozwój zawodowy nauczycieli, uczenie się samoukierunkowane, samodzielność rozwoju.

Key words: Teachers’ professional development, self-directed learning, autonomy of development.

Abstract: The text focuses on the professional development of teachers and defines it mainly as a self-directed process. The author analyses the idea of self-directed learning in two categories: self-direction motives, and self-directed activities. The text is based on research among language teachers and shows general tendencies seen in professional development.