+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Editorial board:
dr Krzysztof Symela, ŁUKASIEWICZ – ITeE (executive editor)
dr Jolanta Religa, ŁUKASIEWICZ – ITeE (deputy editor)
mgr Joanna Tomczyńska, ŁUKASIEWICZ– ITeE (editorial secretary)
dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. UTH (senior editor)

Board of scientific editors:
prof. Ewa Przybylska (SGGW)
prof. Adam Zych, DSW
dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS
dr hab. Aleksander Marszałek, prof. URz
dr hab. Eunika Baron- -Polańczyk, prof. UZ
dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD
dr hab. Michał Kwiatkowski, prof. APS
dr Ewa Flaszyńska, UW
dr Marian Piekarski, PK CPiP
dr hab. Urszula Jeruszka (IPiSS)

Topic editors:
dr Andrzej Stępnikowski (ŁUKASIEWICZ – ITEE), dr Ireneusz Wożniak (ŁUKASIEWICZ – ITEE): work pedagogy, professional research and environmental education
dr Dorota Koprowska (ŁUKASIEWICZ – ITEE), mgr Tomasz Sułkowski (ŁUKASIEWICZ – ITEE): andragogy, continuing education
dr Małgorzata Szpilska (ŁUKASIEWICZ – ITEE), dr Tomasz Kupidura (ŁUKASIEWICZ – ITEE): human resource management, intellectual and social capital
dr Monika Mazur-Mitrowska (MSCDN), dr Mirosław Żurek (ŁUKASIEWICZ – ITEE): lifelong educational and career counseling, career development
mgr Małgorzata Kowalska (ŁUKASIEWICZ – ITEE), dr Ludmiła Walaszczyk (ŁUKASIEWICZ – ITEE): international initiatives and educational projects for adults
mgr Wojciech Oparcik (ŁUKASIEWICZ – ITEE): information technology and adult digital education

Language editors:
dr Małgorzata Szpilska – Polish, English (ŁUKASIEWICZ – ITEE)
dr Mirosław Żurek – Russian (ŁUKASIEWICZ – ITEE)
mgr Małgorzata Kowalska – English (ŁUKASIEWICZ – ITEE)

Statistical editor:
dr Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka – Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki)