+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Editorial board:
dr Krzysztof Symela, ŁUKASIEWICZ – ITeE (executive editor)
dr Jolanta Religa, ŁUKASIEWICZ – ITeE (deputy editor)
mgr Joanna Tomczyńska, ŁUKASIEWICZ– ITeE (editorial secretary)
dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. Uniwersytetu Radomskiego (senior editor)

Board of scientific editors:
prof. dr hab. Ewa Przybylska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Adam Zych – Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
dr hab. Maciej Tanaś, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
dr hab. Fabian Andruszkiewicz, prof. UO – Uniwersytet Opolski
dr hab. Aleksander Marszałek, prof. URz – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Urszula Jeruszka, prof. IPiSS – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Michał Kwiatkowski, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
dr Paweł Śwital – Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
dr Ewa Flaszyńska – Uniwersytet Warszawski
dr Marzena Walasik – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
dr Marian Piekarski – Politechnika Krakowska

Topic editors:
dr Andrzej Stępnikowski (ŁUKASIEWICZ – ITEE), dr Ireneusz Wożniak (ŁUKASIEWICZ – ITEE): work pedagogy, professional research and environmental education
dr Monika Mazur-Mitrowska (MSCDN), dr Mirosław Żurek (ŁUKASIEWICZ – ITEE): lifelong educational and career counseling, career development
dr Tomasz Kupidura (Łukasiewicz – ITEE): development of human resources, intellectual and social capital
mgr Małgorzata Kowalska (ŁUKASIEWICZ – ITEE), dr Ludmiła Walaszczyk (ŁUKASIEWICZ – ITEE): international initiatives and educational projects for adults
mgr Wojciech Oparcik (ŁUKASIEWICZ – ITEE): information technology and adult digital education

Language editors:
mgr Małgorzata Kowalska – English (ŁUKASIEWICZ – ITEE)
dr Mirosław Żurek – Russian (ŁUKASIEWICZ – ITEE)

Statistical editor:
dr Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka – Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki)