+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2021 (Issue 4/2021)

The Contribution of Research to Innovation in Vocational Education and training (VET) The Role of VET Institutess

Wkład badań na rzecz innowacji w Kształceniu Zawodowym i Szkoleniach Rola Instytutów Kształcenia Zawodowego.

 

DOI: 10.34866/evz9-bq48

Lara Buchholz 
Hubert Ertl 
Philipp Grollmann 
ORCID: 0000-0002-2227-6679

Christina Widera
Isabelle Le Mouillour
 

Read more ...

Investigating Writing Challenges Encountered by Saudi EFL1 Learners: Implications for Improvement

Badanie problemów w pisaniu wśród saudyjskich studentów uczących się języka angielskiego. Implikacje dla rozwoju

 

DOI: 10.34866/tbck-2441

Mohamad Ahmad Saleem Khasawneh ORCID: 0000-0001-8098-6153

Read more ...

Łukasiewicz Research Network towards the Integrated Qualifications System – elements of diagnosis

Sieć Badawcza Łukasiewicz wobec Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – elementy diagnozy 

 

DOI: 10.34866/rt9y-8646

Krzysztof Franciszek Symela ORCID: 0000-0001-9586-6349
Ireneusz Woźniak ORCID: 0000-0002-8844-7768

Read more ...

Virtual Reality learning retention in education and trainings

Retencja uczenia się z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości w edukacji i szkoleniach

 

DOI: 10.34866/cf3d-a682

Andrzej Wojciech Stępnikowski ORCID: 0000-0001-7584-3449

Read more ...

Education in the social environment with the legend of Jan Kochanowski

Edukacja środowiskowa z legendą Jana Kochanowskiego

 

DOI: 10.34866/c8w4-kc97

Henryk Bednarczyk ORCID: 0000-0003-4294-8708

Read more ...

Teacher self-efficacy among pedagogy students

Przekonanie o własnej skuteczności nauczycielskiej wśród studentów pedagogiki

 

DOI: 10.34866/3dqz-p974

Kinga Łagowska ORCID: 0000-0002-9682-2687

Read more ...

Preschool education in the pandemic time – a challenge for the teacher-parent dyad

Wychowanie przedszkolne w czasach pandemii – wyzwanie dla diady nauczyciel–rodzic

 

DOI: 10.34866/4460-9g44

Katarzyna Ziębakowska-Cecot ORCID: 0000-0002-1414-3630

Read more ...

Educational activity of seniors on the example of universities of the third age in świętokrzyskie voivodship

Aktywność edukacyjna seniorów na przykładzie uniwersytetów trzeciego wieku w województwie świętokrzyskim

 

DOI: 10.34866/1x2g-p612

Renata Miszczuk ORCID: 0000-0001-7529-5702
Andrzej Kobiałka ORCID: 0000-0003-3331-1887

Read more ...

Consequences of long-term increased workload of nurses during the SARS-CoV-2 pandemic

Konsekwencje długotrwałego zwiększonego obciążenia pracą u pielęgniarek w okresie panowania pandemii wywołanej przez SARS-CoV-2

 

DOI: 10.34866/ej1w-y353

Justyna Bluszcz ORCID: 0000-0002-5112-9424
Urszula Matachowska

Read more ...

Training needs of career counsellors – results of a nationwide survey

Potrzeby szkoleniowe doradców zawodowych – wyniki ogólnopolskich badań ankietowych

 

DOI: 10.34866/xz27-3728

Ewa Dębska ORCID: 0000 0001 9986 472X
Marta Koch-Kozioł ORCID: 0000-0002-5152-538X
Monika Mazur-Mitrowska ORCID: 0000-0002-4204-0858
Mirosław Żurek ORCID: 0000-0003-1081-588X


Read more ...

Sources of professional information among primary school students

Źródła informacji zawodowej pośród uczniów szkół podstawowych

 

DOI: 10.34866/3b9x-wz06

Witold Pietruk ORCID: 0000-0002-9645-9873

Read more ...

Analysis of the organizational aspects of the functioning of the dual education model implemented
within the Radom Metal Cluster – results of the survey (part 1)

Analiza aspektów organizacyjnych funkcjonowania modelu kształcenia dualnego realizowanego w ramach Radomskiego Klastra Metalowego – wyniki badań ankietowych (część 1)

 

DOI: 10.34866/59t1-5a19

Łukasz Białczak ORCID: 0000-0002-6425-43-12
Przemysław Radomski ORCID: 0000-0003-3943-2938
Mirosław Żurek ORCID: 0000-0003-1081-588X

Read more ...

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

 

Read more ...

Comment: Research results as the basis for the development of vocational education and training and the Integrated Qualifications System

Komentarz: Wyniki badań jako podstawa rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Krzysztof Franciszek Symela