+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 1/2021 (Issue 1/2021)

List Prezesa Centrum łukasiewicz

Dr Piotr Dardziński

Komentarz: Nowe wyzwania dla edukacji ustawicznej dorosłych w obliczu transformacji klimatycznej i cyfrowej

Krzysztof Franciszek SYMELA

The Effect of Using a Language Games-Based Electronic Program on Acquiring Oral Skills. Experiences of Adult English Learners during the COVID-19 Pandemic 

DOI: 10.34866/rr1d-mt28

Mohamad Ahmad Saleem KHASAWNEH ORCID: 0000-0002-1390-3765

Read more ...

Czy dzisiejszy uniwersytet hoduje troglodytów? Etyczne implikacje przemian szkolnictwa wyższego 

DOI: 10.34866/446e-q263

Przemysław CHMIELECKI ORCID: 0000-0002-4471-4158

Read more ...

Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie jako europejskie ramy odniesienia – aspekty prawne, psychologiczne i pedagogiczne 

DOI: 10.34866/47h1-bx94

Sylwester BĘBAS ORCID: 0000-0002-0659-0895
Ewa JASIUK ORCID: 0000-0002-0918-7225

Read more ...

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych nauczycieli – kluczowe obszary badania poziomu umiejętności i ich implikacje 

DOI: 10.34866/nb0c-2e79

Małgorzata JABŁONOWSKA ORCID: 0000-0003-3438-8827
Justyna WIŚNIEWSKA ORCID: 0000-0003-3267-4010

Read more ...

Motywy wyboru zawodu nauczyciela przez studentów uczelni artystycznych 

DOI: 10.34866/9k3a-b012

Joanna M. ŁUKASIK ORCID: 0000-0001-5530-5109


Read more ...

Szkolenia wirtualne w kontekście funkcjonowania poznawczego i przemysłu 4.0 Virtual training within the context of cognitive functioning 

DOI: 10.34866/dnha-5d32

Andrzej GRABOWSKI ORCID: 0000-0002-0924-2140


Read more ...

Specyfika organizacji i zarządzania szkołą w dobie zagrożenia epidemiologicznego 

DOI: 10.34866/gkx7-y993

Patrycja JURKIEWICZ ORCID: 0000-0001-6144-2206
Jolanta Izabela WIŚNIEWSKA ORCID: 0000-0002-7792-1014


Read more ...

Syndrom wypalenia zawodowego w opinii nauczycieli pracujących zdalnie 

DOI: 10.34866/86jj-pp87

Monika MAZUR-MITROWSKA ORCID: 0000-0002-4204-0858


Read more ...

Doświadczenie bezradności cierpienia dziecka w narracjach słuchaczy studiów podyplomowych Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży 

DOI: 10.34866/mp12-wt84

Barbara ADAMCZYK ORCID: 0000-0002-5422-6756


Read more ...

Rights of Persons with Disabilities on the Labour Market (Exemplified by Experiences of Adult Persons with Disabilities) 

DOI: 10.34866/agzc-2v06

Katarzyna LUDWIKOWSKA ORCID: 0000-0003-3015-8100
Kamila MROWIŃSKA 


Read more ...

Sytuacja kobiet na rynku pracy w czasie pandemii 

DOI: 10.34866/6gaf-2m32

Ewa KRAUSE ORCID: 0000-0002-6639-2639


Read more ...

Predyspozycje zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Przyczynek do planowania samodzielności zawodowej 

DOI: 10.34866/5k6g-6k86

Danie KUKLA ORCID: 0000-0003-1907-0933
Mirosław MIELCZAREK ORCID: 0000-0001-9096-0715


Read more ...

Aktywizacja zawodowa jako ważny element w procesie usamodzielnienia wychowanków 

DOI: 10.34866/fm9a-qj21

Gertruda WIECZOREK ORCID: 0000-0001-6717-9998
Marta KAMIŃSKA ORCID: 0000-0001-7553-9826


Read more ...