+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 4/2015 (Issue 4/2015)

Komentarz

Henryk BEDNARCZYK

Determinants of physical activity of university students of different faculties

Robert DUTKIEWICZ, Monika SZPRINGER, Filip SZOŁOWSKI, Jarosław CHMIELEWSKI, Mariola WOJCIECHOWSKA, Stanisław LACHOWSKI

Read more ...

Trener – jego rola w wychowaniu do dorosłości

Jan CZECHOWSKI

Read more ...

Rozwój kapitału intelektualnego przedsiębiorstw – inspiracje europejskich projektów edukacyjnych

Dorota KOPROWSKA

Read more ...

Projekty artystyczne jako forma edukacji ustawicznej w zakładach karnych

Przemysław PIOTROWSKI

Read more ...

Z badań pracy i rozwoju zawodowego pracowników

Henryk BEDNARCZYK, Maria PAWŁOWA

Read more ...

Educational aspirations of junior high schools` students

Elżbieta SAŁATA, Jana DEPEŠOVÁ

Read more ...

Przygotowanie językowe dorosłych do pracy w krajach niemieckojęzycznych

Danuta RATUSZNA, Paweł RATUSZNY

Read more ...

Kompetencje społeczne a rynek pracy – w opinii studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia

Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK

Read more ...

Miejsce edukacji w karierze zawodowej pielęgniarek

Karolina SZCZESZEK, Małgorzata KAMPIONI, Maciej WILCZAK, Monika KAMPIONI-ZAWADKA

Read more ...

Formy aktywizacji bezrobotnych w świetle personalizmu – próba oceny

Magdalena ŁUKA

Read more ...

Wychowanie w rodzinie w kontekście aspiracji edukacyjno-zawodowych

Dagmara KOWALIK, Patrycja SODEL

Read more ...

Psychospołeczne koszty elastycznej pracy – wybrane problemy organizacyjne i edukacyjne

Aleksandra KULPA-PUCZYŃSKA, Dorota NAWRAT

Read more ...

Edukacja ustawiczna mistrzów w rzemiośle na przykładzie ochrony środowiska

Andrzej STĘPNIKOWSKI

Read more ...

Analiza oferty edukacyjnej doskonalącej kompetencje proekologiczne pracowników

Iwona KACAK

Read more ...

Nauczyciele kształcenia zawodowego o modelu kształcenia modułowego

Aldona MAŁYSKA, Paweł PIOTROWSKI, Marcin WARMIŃSKI

Read more ...

Bezpieczeństwo edukacyjne w ocenie absolwentów

Agnieszka SMARZEWSKA, Ewelina MELANIUK, Adam SZEPELUK

Read more ...

Innowacyjna dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy w edukacji zawodowej

Teresa JANICKA-PANEK

Read more ...

Praktyczne przygotowanie studentów pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Justyna BOJANOWICZ

Read more ...

Staże nauczycielskie w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

Fabian ANDRUSZKIEWICZ

Read more ...

Innowacyjne kształcenie artystyczno-pedagogiczne nauczycieli szkoły podstawowej

Olga CHYŻNA, Fabian ANDRUSZKIEWICZ

Read more ...

Metoda badań przydatności technik rzeczywistości wirtualnej do aktywizacji zawodowej osób 50+

Andrzej GRABOWSKI

Read more ...

Kwalifikacje informatyczne studentów informatyki

Beata KUŹMIŃSKA-SOŁŚNIA

Read more ...

Kształtowanie kompetencji społecznych nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Stefan T. KWIATKOWSKI

Read more ...

Praktyka wykorzystania platformy e-learningowej w dydaktyce na przykładzie uczelni technicznej

Łukasz KUCZEK, Marcin MROCZKOWSKI, Antoni WOŹNICKI, Wacław MUZYKIEWICZ

Read more ...

Platforma e-learningowa w procesie kształtowania i sprawdzania umiejętności informatycznych

Tomasz FRANKOWSKI

Read more ...

Multimedia w doskonaleniu kompetencji zawodowych

Wojciech OPARCIK

Read more ...

Zwiększanie kompetencji informatycznych osób starszych a jakość życia seniorów

Joanna ŚMIETANKA

Read more ...