+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 1/2015 (Issue 1/2015)

Globalne i europejskie problemy współczesnej edukacji dorosłych

Tadeusz Aleksander

Więcej informacji

Identyfikacja czynności zawodowych jako źródła profesjonalizacji  przykład metody badań. Studium przypadku z Francji

Marek Lawinski 

Więcej informacji

(Nie)dostatki zasadniczej szkoły zawodowej

Ewa Sarzyńska-Mazurek, Danuta Wosik-Kawala

Więcej informacji

Praca człowieka w wymiarze autotelicznym i instrumentalnym – wybrane aspekty aksjologii pracy

Ireneusz Marian Świtała

Więcej informacji

Równowaga praca–życie pozazawodowe ważnym obszarem badań

Renata Tomaszewska-Lipiec

Więcej informacji

Edukacja zawodowa i prozawodowa w regionie gdańskim w pierwszej dekadzie XXI wieku

Jerzy Ambroży

Więcej informacji

Hierarchia ważności działań nauczycieli w wybranych obszarach ICT (raport z badań)

Eunika Baron-Polańczyk

Więcej informacji

Interaktywne złożone przestrzenne obiekty graficzne w podręcznikach elektronicznych

Valentina V. Kostyleva, Maria Pawłowa, Evgieni E. Smirnov

Więcej informacji

Początki wiedzy Polaków o internatowych uniwersytetach ludowych Skandynawii rosyjski ślad

Tomasz Maliszewski

Więcej informacji

Rola uniwersytetów trzeciego wieku w stymulowaniu aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych

Danuta Książek

Więcej informacji