+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 3/2020 (Issue 3/2020)

Komentarz: Współpraca na rzecz rozwoju edukacji całożyciowej w trudnych czasach

Krzysztof Franciszek Symela

Region i edukacja w niemieckim dyskursie edukacyjnym

DOI: 10.34866/h6wc-4c16

Ewa Przybylska ORCID: 0000-0001-8338-5484

Read more ...

Wokół zagadnień o pracy i szczęściu. Wybrane konteksty

DOI: 10.34866/bq6g-kz27

Renata Tomaszewska ORCID: 0000-0001-9605-1483

Read more ...

The expectations of primary, high school and university students towards ICT education

DOI: 10.34866/hdw9-wq76

Sergo Kuruliszwili ORCID: 0000-0001-7358-8659

Read more ...

Tranzycje karier w kontekście nowych wyzwań rynku pracy

DOI: 10.34866/wmmq-c085

Beata Mydłowska ORCID: 0000-0003-3235-1289

Read more ...

Metoda „pro-kontra” w edukacji ustawicznej

DOI: 10.34866/0tm9-7b02

Aleksander Marszałek ORCID: 0000-0001-8953-5332

Read more ...

Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielek w okresie wczesnej dorosłości

DOI: 10.34866/jg8y-6c19

Joanna M. Łukasik ORCID: 0000-0001-5530-5109

Read more ...

Przestrzenie edukacji obywatelskiej dorosłych – aktywizacja środowiska w działaniach Kościoła katolickiego

DOI: 10.34866/9fej-bw74

Dorota Gierszewski ORCID: 0000-0003-2002-5128

Julia Tomala ORCID: 0000-0001-8671-3738

Read more ...

W poszukiwaniu oblicza współczesnego uniwersytetu – spojrzenie pedagoga pracy

DOI: 10.34866/f0hw-fr05

Barbara Baraniak ORCID: 0000-0012-3456-7809

Read more ...

Jakość kształcenia akademickiego w ocenie przyszłych absolwentów

DOI: 10.34866/nhzj-kp84

Daniel Kukla ORCID: 0000-0003-1907-0933

Read more ...

Nauczanie języków obcych słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku w Katowicach

DOI: 10.34866/m486-mx24

Olimpia Gogolin ORCID: 0000-0002-0969-5123

Eugeniusz Szymik ORCID: 0000-0001-9684-3253

Read more ...

Uczestnictwo nauczycieli w profesjonalnych społecznościach edukacyjnych w środowisku online a proces doskonalenia zawodowego

DOI: 10.34866/7tmd-r707

Ewa Arleta Kos ORCID: 0000-0003-3009-7360

Read more ...

Rola zdrowego środowiska pracy w kontekście funkcjonowania pracowników w organizacji. Zarys problematyki

DOI: 10.34866/rke8-pr86

Daria Rogowska ORCID: 0000-0001-8019-7365

Read more ...

Zmiana społeczna a zjawisko nierówności szans edukacyjnych u progu lat dwudziestych XXI wieku. Zarys problematyki

DOI: 10.34866/bjge-6s16

Łukasz Bandoła ORCID: 0000-0001-6157-0048

Read more ...

Language education – technology serving motivation in education

DOI: 10.34866/0arh-6j61

Agnieszka Dziedzic ORCID: 0000-0002-4324-2478

Mariusz Bąberski ORCID: 0000-0001-5936-1597

Read more ...