+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 1/2016 (Issue 1/2016)

Komentarz: Umiędzynarodowienie pracy i edukacji

Henryk BEDNARCZYK

Social workers' education in the context of the challenges of the ageing society

Katarzyna JAGIELSKA, Norbert G. PIKUŁA, Joanna M. ŁUKASIK, Michał KASPRZAK

Read more ...

Motywowanie pracowników sektora publicznego przeciw wypaleniu zawodowemu

Mariola WOJCIECHOWSKA, Monika SZPRINGER, Jarosław CHMIELEWSKI, Stanisław LACHOWSKI, Marta OSTAFIN

Read more ...

Uwarunkowania współczesnego rynku pracy w Polsce

Wiesław TOMCZYK

Read more ...

Potrzeby i oczekiwania radomskich pracodawców w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego

Krzysztof SYMELA

Read more ...

Poradnictwo zawodowe dla studentów – stan obecny i kierunki rozwoju w świetle badań własnych

Daniel KUKLA, Marta ZAJĄC

Read more ...

Dylematy inkluzji studentów z niepełnosprawnością – perspektywa nauczyciela akademickiego

Magdalena CIECHOWSKA, Anna CZYŻ

Read more ...

Zainteresowania zawodowe studentów

Aleksander MARSZAŁEK

Read more ...

Wpływ profilu kształcenia na bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów

Agnieszka SMARZEWSKA, Ewelina MELANIUK, Agnieszka DYMICKA, Adam SZEPELUK

Read more ...

Staże i praktyki zawodowe studentów i absolwentów

Marta NOWICKA

Read more ...

Współczesne rozumienie pojęcia praca w opinii studentów

Izabella KUST

Read more ...

Technologie zwiększające dostępność elektronicznych edukacyjnych materiałów matematycznych dla osób z dysfunkcją wzroku

Jolanta BRZOSTEK-PAWŁOWSKA, Dariusz MIKUŁOWSKI, Marek PILSKI

Read more ...

E-szkolenia dla osób defaworyzowanych na rynku pracy

Małgorzata SZPILSKA, Tomasz KUPIDURA

Read more ...

Platforma Maple T.A. – zastosowanie w edukacji matematycznej

Jerzy BARANOWSKI, Barbara GARBARZ-GLOS, Henryk NOGA, Dorota PAULUK, Mariusz PAULUK,

Read more ...

Kwalifikacje i kompetencje na współczesnym rynku pracy

Aleksandra NEULITZ

Read more ...

Osobowość nauczyciela szkoły podstawowej w opinii uczniów i nauczycieli

Agata TAMOŃ

Read more ...

Sytuacja zawodowa matek na kujawsko-pomorskim rynku pracy

Anna CIEŚLIK

Read more ...