+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Numer 3/2017 (Issue 3/2017)

Komentarz: Idea uczenia się przez całe życie i tworzenie sektorowych ram kwalifikacji

Krzysztof Franciszek SYMELA

Między inkluzją a ekskluzją w polskim systemie kształcenia dorosłych

Agnieszka DOMAGAŁA-KRĘCIOCH, Bożena MAJEREK

Read more ...

Kształcenie ustawiczne dorosłych a system motywacyjny – studium przypadku

Daniel TOKARSKI, Agnieszka SMARZEWSKA

Read more ...

Edukacja seniorów w perspektywie optymalnego starzenia się

Iwona MANDRZEJEWSKA-SMÓL

Read more ...

Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Małgorzata KRZYSZTOFIK

Read more ...

Ocena potencjału ludzkiego na potrzeby realizacji przedsięwzięć innowacyjnych

Beata POTERALSKA

Read more ...

Aktywność ruchowa słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach

Olimpia GOGOLIN, Eugeniusz SZYMIK

Read more ...

Development of the competence standard for innovation management – implementation of the new methodological approach

Jolanta RELIGA

Read more ...

Rozwój kompetencji nauczyciela wspomagającego ucznia z autyzmem

Anna ZAMKOWSKA, Marita SNOPEK

Read more ...

Projektowanie Sektorowych Ram Kwalifikacji w Polsce – na przykładzie branży budowlanej

Krzysztof SYMELA, Ireneusz WOŹNIAK

Read more ...

Laboratoria innowacji w rozwoju kompetencji personalnych i społecznych

Tomasz SUŁKOWSKI

Read more ...

Modelowe ujęcie potrzeb zdrowotnych realizowanych przez aktywność fizyczną w całożyciowej edukacji zdrowotnej

Zofia KUBIŃSKA

Read more ...

Career Paths of a Psychologist in Poland – Opportunities and Limitations

Justyna A. KACZMARCZYK, Monika SZPRINGER, Jaroslaw CHMIELEWSKI, Bogusława LACHOWSKA, Magdalena FLOREK ŁUSZCZKI

Read more ...

Organizacja egzaminu typu OSCE dla kandydatów na wolontariuszy w hospicjum

Marta SZELIGA, Ilona KUŹMICZ, Agnieszka SKRZYPEK, Jadwiga MIRECKA, Michał NOWAKOWSKI

Read more ...

Skuteczność programu zapobiegania agresji w grupie studentów kierunków medycznych

Jakub LICKIEWICZ

Read more ...

Ocena potrzeb szkoleniowych średniego personelu medycznego

Anna PISKORZ, Marta KASPER, Iwona MALINOWSKA-LIPIEŃ, Agnieszka GNIADEK, Tomasz BRZOSTEK

Read more ...

Realizacja kształcenia ustawicznego – kryterium wyboru zatrudnienia przez absolwentów pielęgniarstwa

Anna LEŃCZUK-GRUBA, Jacek IMIELA

Read more ...

(Nie)obecność akademicka kobiet – kobiety w polskim szkolnictwie wyższym

Natalia ULANIECKA

Read more ...

Moda na „gap year”. O współczesnym trendzie w konstruowaniu karier edukacyjnych

Błażej PRZYBYLSKI

Read more ...

Wolę chodzić własną drogą (?) – o potencjale do budowania współpracy studentów na pograniczu polsko-białoruskim

Bożena TOŁWIŃSKA, Katarzyna BORAWSKA-KALBARCZYK, Alicja KORZENIECKA-BONDAR

Read more ...

Ocena jakości usług edukacyjnych „w skali ważności realizacji”

Małgorzata LOTKO

Read more ...

Portret studentów państwowych wyższych szkół zawodowych

Artur ZIMNY

Read more ...