+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

CLIL as the most efficient approach to bilingual teaching. Implementation of CLIL in VET in Spain

DOI:10.34866/kqea-ff68

Javier de REYES

Juan Manuel BRUZÓN

CLIL jako najbardziej efektywne podejście do nauczania dwujęzycznego. Wdrożenie CLIL w kształceniu i szkoleniu zawodowym w Hiszpanii

Słowa kluczowe: edukacja, CLIL, nauczanie dwujęzyczne, edukacja hiszpańska, AICLE, Erasmus +, CLIL-VET, kształcenie i szkolenie zawodowe, Europa.

Key words: education, CLIL, bilingual teaching, Spanish education, AICLE, Erasmus+, CLILVET, vocational education and training, Europe.

Streszczenie: Nauczanie dwujęzyczne od dawna jest podstawą w wielu krajach europejskich w szkolnictwie średnim, ale dostosowanie go do kursów kształcenia i szkolenia zawodowego jest stosunkowo nowym trendem. Zintegrowane uczenie się treści i języka (CLIL) jest prawdopodobnie najbardziej efektywnym podejściem do nauczania dwujęzycznego i jest szeroko stosowane w całej Europie. Ten artykuł dotyczy współczesnej sytuacji nauczania dwujęzycznego w Hiszpanii, która jest wysoce zależna od regionalnego ustawodawstwa edukacyjnego. Ponieważ kształcenie i szkolenie zawodowe cechują się znacznym zróżnicowaniem wśród uczniów, szczególnie pod względem poziomu ich znajomości języków obcych, dostosowanie nauczania w tych heterogenicznych grupach może być dość trudne. Na koniec zaproponujemy również kilka sugestii dotyczących ulepszenia obecnego paradygmatu, co prawdopodobnie wiązałoby się z pewnymi zmianami legislacyjnymi, ponieważ hiszpański system edukacji charakteryzuje się znacznymi różnicami w poszczególnych regionach autonomicznych.

Abstract: Bilingual teaching has been a staple in many European countries for a long time in secondary education, but adapting it to Vocational Education and Training courses is a relatively new trend. Content and Language Integrated Learning (CLIL) is probably the most efficient approach to bilingual teaching, and it is widely used across Europe. This article covers the presentday situation in Spain in bilingual teaching with and without CLIL, which is highly dependent on the regional educational legislation. Since Vocational Education and Training presents a significant degree of diversity among the students, particularly regarding their proficiency level in foreign languages, it can be quite challenging to adapt the teaching for these heterogeneous groups. Finally, we will also offer some suggestions to improve upon the current paradigm, which would probably involve some legislation changes, since the Spanish educational system presents significant singularities from one autonomous region to the other.