+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

JOBfirma – jako innowacyjne narzędzie aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+

DOI: 10.34866/360s-y353

Elżbieta SUBOCZ ORCID: 0000-0003-4869-1966

JOBfirma – as an innovative tool for professional activation of the unemployed people over 50

Słowa kluczowe: bezrobotni 50+, aktywizacja zawodowa, przedsiębiorstwo treningowe, JOBfirma.

Key words: unemployed people over 50, professional activation, training company, JOBfirma

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego narzędzia aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ pod nazwą „JOBfirma”. Artykuł odpowiada na pytanie, jak działa JOBfirma w praktyce. Aby odpowiedzieć na pytanie, wykorzystano „JOBfirmę” z Olsztyna. „JOBfirma” to innowacyjne rozwiązanie dla osób w wieku 50+ nieaktywnych zawodowo. Pomysł został zaczerpnięty z niemieckich doświadczeń i polega na założeniu firmy symulacyjnej przez beneficjentów projektów aktywacyjnych. Beneficjenci uczą się samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy i rozwijają swoje kompetencje społeczne poprzez pracę zespołową. Aktywacja bezrobotnych w „JOBfirmie” składa się z 4 etapów: 1) bilans kompetencji beneficjenta, 2) praca w przedsiębiorstwie symulacyjnym, 3) weryfikacja zdolności do zatrudnienia i kwalifikacji beneficjenta w miejscu pracy oraz 4) wsparcie i monitorowanie absolwentów przedsiębiorstwa.

Abstract: The purpose of the article is to present the innovative tool for professional activation of the unemployed people over 50 “JOBfirma.” The article describes how “JOBfirma” works in practice. “JOBfirma” from Olsztyn is an innovative solution for professionally inactive people over 50. The idea was taken from German experience and consists in establishing a simulation company by the beneficiaries of activation projects. Beneficiaries learn the skills of independent functioning on the labour market and develop their social competences through teamwork. Activation of the unemployed in the “JOBfirma” consists of 4 stages: 1) assessment of the beneficiary’s competence, 2) work in the simulation enterprise, 3) verification of the beneficiary’s employability and qualification in the workplace, and 4) support for the beneficiaries of the enterprise.