+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Równowaga praca–życie pozazawodowe ważnym obszarem badań

Renata Tomaszewska-Lipiec

Słowa kluczowe: równowaga, praca, życie, badania naukowe.

Key words: balance, work, life, scientific research.

Streszczenie: Zagadnienie wzajemnych relacji między pracą i sferą pozazawodową stanowi coraz częściej przedmiot pogłębionych badań naukowych w wielu dyscyplinach. W niniejszym artykule problem równowagi między wskazanymi sferami życia jednostki został zaprezentowany jako ważny obszar analiz, szczególnie w obszarze nauk społecznych.

There's more to life than increasing its speed”

Gandhi