+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Interaktywne złożone przestrzenne obiekty graficzne w podręcznikach elektronicznych

Valentina V. Kostyleva, Maria Pawłowa, Evgieni E. Smirnov

Słowa kluczowe: innowacyjne technologie i materiały, obuwie, odzież, multimedialne technologie kształcenia, trójwymiarowe obiekty, środowisko informatyczne, webaplikacje, etapy opracowania, elektroniczny podręcznik

Key words: innovative technologies and materials, footwear, clothes, multimedia education technologies, three-dimensional images, IT environment, web applications, preparation stages, electronic textbook.

Streszczenie: Przedstawiono podstawowe trendy rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania materiałów, obuwia, odzieży głównie poprzez elektronizację i stosowanie technologii informatycznych. Rozwój technologii informatycznych umożliwia zastosowanie w kształceniu specjalistów obuwnictwa i odzieżownictwa nowych mulimediów w procesie projektowania i symulacji wytwarzania, użytkowania, funkcjonowania stawów, kończyn człowieka. Przytoczono przykład funkcjonowania i przedstawienia stopy w nauczaniu antropologicznych i biomechanicznych podstaw konstruowania obuwia w e-podręczniku.