+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Identyfikacja czynności zawodowych jako źródła profesjonalizacji  przykład metody badań. Studium przypadku z Francji

Marek Lawinski 

Słowa kluczowe: konstrukcja-profesjonalizacja, zdolność produkcyjna, doświadczenie, interakcja, autonomia.

Key words: construction-professionalization, capacity, experience, interaction, autonomy.

Streszczenie. Artykuł omawia rezultaty badań prowadzonych przez autora we Francji w latach 2010 – 2014 na temat profesjonalizacji, konstruowanej i wdrożonej w życie przez dyrektorów ośrodków szkolenia zawodowego pracowników młodocianych (CFA-BTP) należących do systemu szkolenia zawodowego koordynowanego przez Krajowy Komitet Koordynacji Nauczania Zawodów Budowlanych (CCCA-BTP). Głównymi celami tych badań, prowadzonych pod kierunkiem Jean’a Clenet’a na Uniwersytecie w Lille, były zrozumienie i interpretacja zjawisk wzajemnych reakcji i uzależnień, które pozwalają różnym podmiotom rozwinąć ich zdolności i przyjąć nowe postawy zawodowe dzięki różnorodności sytuacji pracy, jakie spotykają.

Przeprowadzone badania, bardziej jakościowe niż ilościowe, zbudowane zostały na takich kryteriach jak wiarygodność, transfer i weryfikacja rezultatów. Opierały sie one na analizie zebranych danych empirycznych polegających przede wszystkim na rezultatach bezpośrednich spotkań i wywiadów z dyrektorami wybranych ośrodków kształcenia, jak również na materiałach (preskrypcjach) zebranych w instytucji koordynującej (CCCA-BTP) na temat procesów profesjonalizacji. Celem tego artykułu jest prezentacja wybranych metod, które pozwoliły autorowi na poznanie i przestudiowanie, jak krajowe instrukcje płynące z instytucji centralnej (preskrypcje i intencje) są, z jednej strony, rozumiane przez dyrektorów w terenie i, z drugiej strony, jak dyrektorzy je wykorzystują na potrzeby swojej własnej profesjonalizacji. Specjalna uwaga zostanie poświęcona analizie sposobu, w jaki dyrektorzy rozwinęli swoje zdolności kierownicze i pedagogiczne dzięki zaangażowaniu w edukację ustawiczną nauczycieli i instruktorów pracujących w ośrodkach przez nich kierowanych.