+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Szkolenia wirtualne w kontekście funkcjonowania poznawczego i przemysłu 4.0 Virtual training within the context of cognitive functioning 

DOI: 10.34866/dnha-5d32

Andrzej GRABOWSKI ORCID: 0000-0002-0924-2140


Słowa kluczowe: doszkalanie osób starszych, funkcjonowanie poznawcze, rzeczywistość wirtualna, Przemysł 4.0

Key words: retraining the elderly, cognitive skills, virtual reality, Industry 4.0.

Streszczenie: Postęp technologiczny sprawia, że pracownicy muszą się dostosować do nowych wymagań. Wraz z rozwojem nowych narzędzi informatycznych obserwujemy czwartą rewolucję przemysłową, czyli wdrażanie Przemysłu 4.0. Pracowników fabryk przyszłości czekają nowe rodzaje zadań. Zmiany w strukturze demograficznej wyraźnie wskazują, że średni wiek pracownika będzie rósł. Z tego względu narzędzia, które wspomagają pracowników, zwłaszcza pracowników starszych, w zakresie zdolności poznawczych oraz adaptacji do wymagań Przemysłu 4.0 będą niezbędne. W artykule przedstawiony jest przykład takiego narzędzia w postaci treningów w rzeczywistości wirtualnej.

Abstract: Technological progress means that employees have to adapt to new requirements. Along with the development of new IT tools, we are observing the fourth industrial revolution, i.e. the implementation of Industry 4.0. The factory workers of the future face new kinds of tasks. Changes in the demographic structure clearly indicate that the average age of an employee will increase. For this reason, tools that support employees, especially older employees, in terms of cognitive skills and adaptation to the requirements of Industry 4.0 will be necessary. The article presents an example of such a tool in the form of virtual reality training.