+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Obtaining information by postgraduate students in the era of IT development

DOI: 10.34866/gpwq-7m53

Henryk Noga ORCID: 0000-0001-7073-3443

Pozyskiwanie informacji przez studentów studiów podyplomowych w dobie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych

Słowa kluczowe: edukacja, wiedza, informacje, kompetencje.

Key words: education, knowledge, information, competences.

Streszczenie: Przedmiotem opracowania są źródła pozyskiwania informacji wykorzystywane przez studentów studiów podyplomowych w dobie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szybkie przemiany, jakie zachodzą w sferze technologicznej, wywarły również wpływ na edukację. Celem prowadzonych badań było sprawdzenie, w jaki sposób technologia wpłynęła na proces pozyskiwania informacji. Zostało to zbadane poprzez realizację celów szczegółowych, do których można zaliczyć określenie związku pomiędzy źródłem pozyskiwania informacji a kierunkiem studiów podyplomowych, czy też na przykład wiekiem studenta.

Abstract: Technological changes have a tremendous impact on education and methods of obtaining information. The author is concerned with the question where exactly postgraduate students obtain information from in the era of IT development. The aim of the article is to explain to what extent technology influences the process of obtaining information by determining, for instance, the relationship between the source of information and the type of post-graduate studies or the age of a student.