+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

State of the Content and Language Integrated Learning (CLIL) implementation in vocational schools across Europe

DOI: 10.34866/nevx-qe11

Romuald GOZDAWA-GOŁĘBIOWSKI ORCID: 0000-0002-6965-8025

Beata NAWROT-LIS ORCID: 0000-0001-6473-8010

Marcin OPACKI ORCID: 0000-0003-3122-3568

Katarzyna SKOCZYLAS ORCID: 0000-0002-3467-8536

Wdrażanie metody zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL) w szkołach zawodowych w Europie

Słowa kluczowe: szkoły branżowe (zawodowe), Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe (ZKPJ), nauczanie języka obcego, kształcenie dwujęzyczne.

Streszczenie: Artykuł prezentuje informacje na temat aktualnego stanu wiedzy o metodologii CLIL oraz poziomu jej wdrożenia w szkołach zawodowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, a mianowicie w Polsce, Austrii, Rumunii i Hiszpanii. Przedstawiono istotne kwestie zarówno ogólne, jak i specyficzne dla danego kraju. Przedstawiona analiza sugeruje, że CLIL jest naturalnym sprzymierzeńcem edukacji zorientowanej zawodowo, dlatego wszelkie próby wprowadzenia CLIL do sal lekcyjnych szkół zawodowych powinny być trakowwane przez decydentów priorytetowo.

Key words: vocational schools, content and language integrated learning (CLIL), foreign language teaching, bilingual education.

Abstract: The following article collects information on current experience and state of the art of CLIL methodology in vocational schools across selected countries of the European Union, namely Poland, Austria, Romania, and Spain. Relevant issues, both general and country-specific, are outlined. The analysis suggests that CLIL is the natural ally of vocationally-oriented education, therefore all attempts to introduce CLIL into vocational schools’ classrooms should be valued.