+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Konferencje, recenzje, informacje

Anna Kławsiuć-Zduńczyk, Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 264 – Alicja Szostkiewicz

Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze jako miejsce interdyscyplinarnej współpracy – Barbara Skałbania

Labor et Educatio – czasopismo naukowe Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Badawczego „Ustroń 2015” – Marianna Marek-Ruka

Czesław Plewka Kierowanie własnym rozwojem zawodowym Studium teoretyczne i egzemplifikacje praktyczne, PK, Koszalin 2015 – Henryk Bednarczyk

2014 IVETA Annual Meeting and Conference* November 18–19, 2014 Nashville, Tennessee, USA

Ukraiński encyklopedyczny słownik oświaty dorosłych – Tadeusz Aleksander

17th International Conference on Interactive Collaborative Learning 43rd IGIP International Conference on Engineering Pedagogy 03–06 December 2014 Edukacja a rynek pracy – Henryk Bedarczyk