+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Kompetencje aksjologiczne doradcy zawodowego w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

DOI: 10.34866/vfjw-wh89

Olga Jabłonko ORCID: 0000-0002-0540-4907

Axiological competences of a vocational counselor at work with socially maladjusted youth

Słowa kluczowe: kompetencje, aksjologia, doradca zawodowy.

Key words: competences, axiology, vocational counselor.

Streszczenie: W artykule autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy kompetencje aksjologiczne mają znaczenie w pracy doradcy zawodowego z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Obecnie we współczesnej rzeczywistości odczuwa się potrzebę zwrotu ku wartościom i regułom kierującym zachowaniem moralnym. Dlatego też osoby odpowiedzialne za wychowanie i kształcenie młodzieży w szczególny sposób powinny zatroszczyć się o swój rozwój moralny.

Abstract: The article attempts to answer the question whether axiological competences matter in the work of a vocational counselor with socially maladjusted youth. At present, there is a need to turn towards values and rules that guide moral behavior. Therefore, those responsible for the upbringing and education should take special care of their moral development.