+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Internet Rzeczy – zjawisko rewolucjonizujące życie. Znajomość tej technologii i jej zagrożeń wśród osób 30+

DOI: 10.34866/8k1h-je87

Olga Pawłowska ORCID: 0000-0003-4861-5373

Internet of Things – a revolution of life. Awareness and level of saturation with the Internet of Things technology among people 30+

Słowa kluczowe: Internet Rzeczy, Internet of things, IoT, Big data.

Key words: Internet of things, IoT, Big data.

Streszczenie: Internet Rzeczy to technologia, która otacza nas z każdej strony. Wykorzystywana jest w wielu obszarach życia. Wydaje się być ułatwieniem, ale także budzi obawy, szczególnie w obszarze prywatności. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące świadomości badanych w zakresie istnienia Internetu Rzeczy (IoT) oraz chęci i potrzeby wykorzystywania urządzeń i rozwiązań bazujących na tej technologii.

Abstract: The Internet of Things (IoT) is a technology that surrounds us from every angle. It is used in many areas of life. It seems to make our life easier, but also raises concerns, especially in the area of privacy. The article presents the results of research on the awareness of respondents regarding the existence of the Internet of Things and the willingness and the need to use devices and solutions based on this technology.