+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Konferencje, recenzje, informacje

Album okolicznościowy oddający akcenty i ukłony jubileuszowe z okazji 90 Rocznicy Urodzin prof. Zygmunta Wiatrowskiego, Ciechocinek 2018, Henryk Bednarczyk, Krzysztof Symela

100-lecie Międzynarodowej Organizacji Pracy, Jolanta Religa

ESCO – European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, Warszawa, 2–3 kwietnia 2019, Małgorzata Kowalska

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyberprzestrzeń i światy wirtualne. Człowiek w przestrzeni mediów cyfrowych – między wolnością a dramatem zniewolenia, Warszawa, 7 czerwca 2019

Edukacja dla pokoju, VIII Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe, Kijów, 8–10 października 2019