+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The activity of the University of the Third Age in Katowice during the pandemic

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach w czasie epidemii

 

DOI: 10.34866/3a8k-nb91

Olimpia Gogolin ORCID: 0000-0002-0969-5123
Eugeniusz Szymik ORCID: 0000-0001-9684-3253

Słowa kluczowe: uniwersytety trzeciego wieku, edukacja zdalna, pandemia COVID-9

Key words: universities of the third age, remote education, COVID-9 pandemic

Streszczenie: Artykuł ma na celu zaprezentowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach, funkcjonującego przy Uniwersytecie Śląskim w dobie pandemii. W części teoretycznej przybliżono zagadnienie dotyczące edukacji w czasie COVID-19 oraz scharakteryzowano UTW w Katowicach. W części praktycznej przedstawiono przykłady działań UTW w Katowicach skierowanych do seniorów w oparciu o wywiad przeprowadzony z pracownikiem placówki oraz informacje zamieszczone na stronie uczelni.

Abstract: The article presents the activities of the University of the Third Age in Katowice during the pandemic. The theoretical part characterizes education during the COVID-19 pandemic. The practical part presents examples of the University's activities aimed at seniors. The article is based on an interview with an employee of the facility and information posted on the website of the University of Silesia.