+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

National and European skills competitions – Hungarian experience

DOI: 10.34866/mnyv-2d56

Małgorzata Kowalska ORCID: 0000-0001-9826-1660

Zoltán Pete ORCID: 0000-0003-4600-8967

István Vidovszky ORCID: 0000-0001-7179-0642

Krajowe i europejskie konkursy umiejętności – doświadczenia węgierskie

Słowa kluczowe: konkursy umiejętności, kształcenie i szkolenie zawodowe, wiedza branżowa, doskonałość, wspólne inicjatywy.

Key words: skills competitions, vocational education and training, relevant industry knowledge, skills excellence, joint initiatives.

Streszczenie: Rynek pracy poszukuje wykwalifikowanych pracowników, a ich niedobór jest nadal jednym z największych problemów pracodawców. Rozwój umiejętności może być odpowiedzią na tę sytuację, ponieważ dobrze wyszkoleni specjaliści mają większą szansę na udaną karierę. Artykuł omawia ideę konkursów umiejętności, które motywują młodych ludzi do osiągnięcia doskonałości w swoich zawodach. Brane są pod uwagę doświadczenia węgierskie, ponieważ był to pierwszy kraj Europy Wschodniej, w którym w 2018 zorganizowano międzynarodowy konkurs umiejętności EuroSkills. Żeby pozyskać zawodników, organizowane są krajowe mistrzostwa umiejętności traktowane jako eliminacje do wydarzeń międzynarodowych. W przeszłości węgierskie firmy prywatne i sponsorzy różnych branż organizowali lokalne konkursy umiejętności , które odbywały się w różnym czasie i w różnych miejscach, jednak procedura ta okazała się chaotyczna i nieskuteczna. Dopiero kiedy Węgierska Izba Przemysłowo-Handlowa (MKIK) została delegowana do wszystkich zadań i obowiązków związanych z udziałem Węgier w konkursach EuroSkills i WorldSkills, krajowe konkursy kwalifikacyjne zaczęły przyciągać coraz większą liczbę uczestników i obserwatorów. Niewątpliwie połączenie pojedynczych wydarzeń w jedno wydarzenie ogólnokrajowe pod nazwą „Szakma Sztár Fesztivál” pozwoliło dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, a także zapewnić forum spotkań pomiędzy edukacją a rynkiem pracy.

Abstract: The labor market today is looking for qualified employees, and their shortage is still one of the biggest problems for employers. Skills development is an answer to the problem since well trained professionals have a greater chance of entering a successful career. The article discusses the idea of skills competitions which motivate young people to struggle for excellence in their professions. The Hungarian experience is analyzed since it was the first eastern European country to organize an international skills event, EuroSkills 2018 in Budapest. In order to choose national representatives qualifying competitions are organized. In the past, Hungarian private businesses and sponsors of various trades organized such events at different times and venues which proved to be chaotic and ineffective. However, when the Hungarian Chamber of Commerce and Industry (MKIK) was delegated to all tasks and responsibilities related to Hungary’s participation in EuroSkills and WorldSkills competitions, the national qualifying events started to attract increasing numbers of participants and visitors. Undoubtedly, merging single events into one large-scale national event “Szakma Sztár Fesztivál” allowed to reach a wide target group as well as provide a forum to meet with representatives of different sectors of industry; a practice worth implementing everywhere.