+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Efekty zdrowotne aktywności fizycznej osób starszych

DOI: 10.34866/m0ec-eg63

Zofia KUBIŃSKA ORCID: 0000-0002-9127-3439

Anna PAŃCZUK ORCID: 0000-0002-6628-0573

Health benefits from physical activity undertaken by elderly people

Słowa kluczowe: efekty zdrowotne, aktywność fizyczna, osoby starsze.

Streszczenie: Systematyczna, umiarkowana aktywność fizyczna (AF) osób starszych to kluczowa determinanta dostarczająca wielu korzyści zdrowotnych. Powoduje ona pomyślne – zdrowe starzenie, ponieważ przyczynia się do opóźniania i minimalizowania procesów inwolucyjnych, utrzymania zdrowia i samodzielności funkcjonalno-czynnościowej zarówno w wymiarze somatycznym, psychicznym, jak i społecznym.

Key words: health benefits, physical activity, elderly people.

Abstract: A regular, moderate physical activity (PA) of elderly people brings them many health benefits. It causes healthy and advantageous ageing, because it contributes to delaying and minimizing of involution processes, maintaining health and functional independence, as well in somatic, as in psychical and social dimension.