+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Konferencje, recenzje, informacje

dr Małgorzata Szpilska – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców – Henryk Bednarczyk, Krzysztof Symela

ETNET at ECER – preview and review in Bolzano 3–7 September 2018 – zapowiedź

Kształcenie zawodowe dziś i jutro – Krzysztof Symela, Joanna Tomczyńska

Rozwijanie, uzupełnianie, i aktualizacja Informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – Dorota Koprowska, Henryk Bednarczyk

ESREA seminar: Pioneers in European adult education Paris, 4–6 July 2018

Między innymi – innowacyjne warsztaty edukacji międzykulturowej – Henryk Bednarczyk, Joanna Wachnicka

Kształtowanie i ocena kompetencji społecznych w kontekście potrzeb rynku pracy – Dagmara Kowalik

Być i Stawać się w starości – zapowiedź