+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The comparative research analysis of the ECVET system in Finland, Spain and Poland On the basis of TRANS-FINECVET Project „Implementation of the FINECVET model to the formal and nonformal education” Erasmus+ Project: 2014-1-PL01-KA202-003355

Michał BUTKIEWICZ, Cécile SAUVAGE, Maarit SAARENKYLÄ

Z badań porównawczych nad systemem ECVET w Finlandii, Hiszpanii i Polsce

Słowa kluczowe: transfer osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), efekty kształcenia, kształcenie formalne, kształcenie pozaformalne.

Key words: European Credit Transfer System for Vocational Education and Training (ECVET), learning outcomes, formal education, non-formal education.

Streszczenie: Problematyka projektu TRANS-FINECVET nawiązuje do rozwoju w krajach Unii Europejskiej systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Opisano kontekst wdrażania ECVET w państwach UE oraz poziom wdrożenia poszczególnych narzędzi ECVET w Finlandii, Hiszpanii i Polsce – państwach będących partnerami w projekcie. System ECVET opisano na przykładzie zawodów ważnych dla europejskiego rynku pracy: „Opiekunka dziecięca” i „Opiekun medyczny”. W artykule opisano także dobre praktyki stosowane w edukacji zawodowej w Finlandii, w której ECVET wprowadzono formalnie do wszystkich szkół zawodowych w 2015 r. Artykuł kończą wnioski i rekomendaje.