+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Tadeusz W. Nowacki (1913–2011) – a recollection of life, work and research activity of the creator of work pedagogy on 108th anniversary of birth and 10th anniversary of deaths

Tadeusz W. Nowacki (1913–2011) – wspomnienie życia, pracy i działalności naukowej twórcy pedagogiki pracy w 108. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci.

 

DOI: 10.34866/35cb-xv04

Barbara Baraniak ORCID: 0000-0002-6192-4165

Słowa kluczowe: Tadeusz W. Nowacki

Key words: Wspomnienia życia i pracy Tadeusza W. Nowackiego

Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki prac badawczych zrealizowanych przez międzynarodowe partnerstwo projektu RenovUp. Projekt koncentruje się na rozwoju kompetencji średniej kadry menadżerskiej zarządzającej zespołami realizującymi prace remontowe obiektów budowlanych. Etap badawczy miał na celu m.in. analizę specyfiki projektów renowacji obiektów budowlanych, które wpływają na ewolucję funkcji kierowników budów i brygadzistów, identyfikację specyficznych umiejętności oczekiwanych od nich przez pracodawców, jak również zdefiniowanie rekomendacji i wskazówek co do przyszłych prac nad modyfikacją procesów doskonalenia tych grup pracowników sektora budowlanego. Pięć krajów uczestniczących w badaniach (FR, GR, IT, ES, PL) wykazało zbieżne potrzeby i wskazało na podobne wyzwania sektora remontowo-budowlanego. Badania potwierdziły między innymi potrzebę rzeczywistego wykorzystania szkoleń w sytuacji pracy oraz ogólnie – koncepcji work – based – learning, jak również rozpoznawania i potwierdzania efektów uczenia się (np. w formie Open Badges) zdobywanych przez kandydatów na ścieżce ich rozwoju zawodowego.

Abstract: The 108th birthday and 10th death anniversary of Tadeusz W. Nowacki is an excellent opportunity to recall the life and scientific work of the creator of work pedagogy. The recollection commemorates the years of childhood and adolescence, which are little known to the younger generations of work pedagogues. His "Memoirs" were published in the memorial book "The 95th birthday jubilee of Tadeusz W. Nowacki". The publication proves Tadeusz W. Nowacki to be a great patriot heavily experienced by various circumstances and a person sensitive to the fate of a man. Tadeusz W. Nowacki was convinced that the role and importance of work pedagogy in the structure of pedagogical science should be further explored, continuously supplemented and updated. The incredibly rich scientific achievement of Tadeusz W. Nowacki confirms his devotion to work pedagogy. Tadeusz W. Nowacki published over 840 original works, he participated in nearly 70 promotions for academic degrees and titles, 70 different works were dedicated to the Professor as a scientist.