+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Education of patients with diabetes – an element creating their health core competences

Magdalena FLOREK-ŁUSZCZKI, Jarosław CHMIELEWSKI, Stanisław LACHOWSKI, Monika SZPRINGER, Dorota ŻÓŁKOWSKA, Jarogniew J. ŁUSZCZKI

Edukacja pacjentów chorych na cukrzycę elementem kształtującym ich kompetencje zdrowotne

Słowa kluczowe: edukacja, kompetencje zdrowotne, cukrzyca.

Key words: education, health competence, diabetes.

Streszczenie: Fachowa edukacja medyczna ma istotny wpływ na przebieg procesu leczenia pacjentów, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych. Do tej grupy chorób należy cukrzy-ca. Ze względu na fakt, że co roku odnotowuje się stały wzrost zachorowań na tę jednostkę chorobową, uznawana jest ona za chorobę cywilizacyjną. Rzetelna wiedza o przyczynach cukrzycy, objawach i sposobie leczenia służy poprawie funkcjonowania pacjentów i daje lepsze rokowania na pomyślny proces terapeutyczny. Pozyskiwanie informacji o tematyce zdrowotnej, ich przetwarzanie i przekładanie na konkretne zachowania służące utrzymaniu zdrowia, zależne jest od poziomu kompetencji zdrowotnych prezentowanych przez pacjentów. Kompetencje zdrowotne są również niezwykle ważnym elementem w procesie podejmowania racjonalnych i świadomych decyzji w procesie leczenia.