+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Kryteria i ocena wyboru praktyk zawodowych i staży

Wiesław TOMCZYK, Sławomir KURPASKA

The criteria and assessment of internships and apprenticeships choices

Słowa kluczowe: praktyka zawodowa, staż produkcyjny, kryteria wyboru, oczekiwania

Key words: apprenticeship, intership, a choice criteria, expectations

Abstract: The aim of apprenticeship and intership is to improve the competences of graduates/students in the field of knowledge and skills related to their field of study. Internships are also a perfect way of familiarizing with professional environment, culture and ethics. The article presents the feedback from analysis on the relationship between the internship and apprenticeship offered by the companies and students/graduates expectations.