+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Scientific school “Development of methodological culture of a young scientist”

V.V. YAGUPOV, I.N. KOZUBTSOV

Szkoła naukowa „Rozwój kultury metodologicznej młodego naukowca”

Słowa kluczowe: szkoła naukowa, rozwój, kultura metodologiczna, absolwent, naukowiec.

Key words: scientific school, development, methodological culture, graduate student, scientist.

Streszczenie: Przedstawiono wyniki eksperymentu pedagogicznego fakultatywnego kursu „Rozwój metodologicznej kultury młodego naukowca” na Ukrainie. Ideą eksperymentu jest międzypokoleniowe przekazywanie kultury metodologicznej ze starszego i doświadczonego pokolenia badaczy na kolejne pokolenia. W celu rozwijania i podniesienia jakości metodologicznej kultury i warsztatu młodych badaczy proponuje się wybór przedmiotu fakultatywnego składającego się z czterech modułów, m.in. opanowania metod badawczych i organizacji badań własnych; aplikacji wyników badań naukowych do praktyki; wiedzy nt. różnych form komunikacji w badaniach naukowych.